En konkurrenskraftig stålindustri skapar välfärd

Inom flera områden tillhör svensk stålindustri toppskiktet i stålvärlden. För att behålla ledarpositionen måste rätt förutsättningar skapas för forskning, investeringar och fossilfri stålproduktion i Sverige. En konkurrenskraftig stålindustri skapar välfärd och produkterna genererar stålnytta.

#stålnytta