Vägen mot klimatneutralt

Att en produkt är klimatneutral innebär att alla steg i produktionskedjan – från tillverkning av råvaror, transporter, produktion av stål, bearbetning, användning till skrotning och sortering – har nettosumman noll. Svenskt stål skapar klimatneutral stålnytta.

#stålnytta