Svenskt stål ger hållbara elmotorer

När bilindustrin ställer om till elfordon och hybridbilar bidrar svenskt stål med hållbara lösningar i motorerna. Effektivare elmotorer med svenskt stål tar dig lite längre på samma laddning.

#stålnytta