"Konkurrenskraft finns i innovationer"

Sverige är ett innovativt land inom många områden. Ett område är stålindustrin, där vi besitter en högre metallurgisk kompetens jämfört med andra länder. På Sandvik Materials Technology (SMT) tillverkas exempelvis ultrafin tråd, tunnare än ett hårstrå, som används i medicintekniska komponenter som både räddar och förbättrar människors liv – och bidrar till en effektivare sjukvård.

Tom Eriksson. Foto: Sandvik.

— Det är lätt att gå till jobbet när man tänker på det. Och det är såklart jättehäftigt att de produkter vi tar fram gör en verklig skillnad i människors liv, säger Tom Eriksson, chef för strategisk forskning på SMT, ett av affärsområdena inom Sandvik.

Tom Eriksson har doktorerat i materialkemi vid Uppsala universitet och har jobbat som gästforskare på Lawrence Berkeley-laboratoriet i Kalifornien. I början av sin karriär inom industrin arbetade han på ett pacemakerföretag i Stockholm men gick över till SMT i Sandviken när företaget började satsa mer på medicinska implantat.

— Vi har en lång innovativ tradition i Sverige. Det har att göra med vår kultur tror jag. Vi behöver inte vara rädda för att ifrågasätta och ifrågasättas. Den kreativa ådran får utrymme att utvecklas, säger Tom Eriksson.

I dag är Tom Eriksson chef för SMT:s strategiska forskning och ansvarar dels för forskningslaboratorierna dels för den långsiktiga forskningsportföljen.

En av SMT:s produkter är medicinska trådkomponenter som återfinns i till exempel diabetes-sensorer, katetrar, pacemakers och hörselimplantat. De finaste trådarna är tunnare än ett hårstrå. De används också vid operationer i hjärnan för att mäta hjärnaktivitet och vid neurologiska sjukdomar för att stimulera muskler och nerver.

Mänsklig och samhällsekonomisk nytta

Tre miljoner människor i världen lever med pacemaker och varje år tillkommer 6 000–7 000 personer. SMT är ett av de företag som levererar produkter till de större tillverkarna av pacemakers runt om i världen.

Utmattningsförmågan i stålprodukter, alltså hur länge produkten håller innan den går sönder, är en nyckelfaktor generellt, men särskilt viktig för medicinska komponenter ur ett hälsoperspektiv.

— Ta en medicinsk metalltråd som sitter inne i kroppen till exempel. Den utsätts för en väldigt tuff miljö rent korrosions- och utmattningsmässigt, kroppens egna vätskor går hårt åt metallen. För att få rätt egenskaper krävs framförallt att metallen har en extremt hög renhet och det får den redan i tillverkningsprocessen i stålverket, förklarar Tom Eriksson.

Hela produktionskedjan kräver stor precision, med fokus på kvalitet. Tråden dras genom så kallade dragdysor, små metallcylindrar med diamantförsedda hål av minskande storlek, som gör att tråden blir tunnare och tunnare. Dessa specialtillverkade dysor gör att metalltråden får en fin yta som sedan ytbehandlas på ett speciellt sätt för att accepteras av kroppen och hålla länge, berättar Tom Eriksson. Trenden är att göra allt mindre komponenter som är mer intelligenta och innehåller flera olika funktioner. Ju smartare tråd, desto effektivare ingrepp som leder till kortare tid för patienten på sjukhus. Oavsett vilken typ av medicinteknisk produkt det handlar om, så är det viktigt att den håller länge.

— Med våra högkvalitativa produkter kan vi bidra till att korta ner patientens tid på sjukhuset, förlänga tiden mellan sjukhusbesöken och få patienten att känna sig trygg. Det är jätteviktigt, förklarar Tom Eriksson.

Det finns andra företag i världen som producerar liknande produkter inom det medicinska området. Men Tom Eriksson understryker att många inte håller samma kvalitet som SMT.

— Det finns ju goda skäl till varför våra kunder kommer tillbaka år efter år. Våra produkter håller en väldigt hög kvalitet. En av de viktigaste egenskaperna är just renheten i stålet, något vi uppnår genom att ha kontroll på hela produktionskedjan. Kontroll på den här nivån kräver kompetens och resurser, men ger så många andra fördelar i slutändan. Vissa produkter är vi dessutom helt ensamma om att kunna producera, tillägger Tom Eriksson.

Det är lätt att representera Sandvik i världen, menar Tom Eriksson. Många känner till namnet och köper redan Sandviks stål- eller stålprodukter till sin egen produktion. Det gör att han inte behöver sälja in företaget först utan kan fokusera på det han verkligen vill prata om – produkter som gör nytta.

— Det finns en enorm kompetens i företaget och ett engagemang och en vilja att göra våra produkter bättre och bättre. Och sen är det så klart den nyttan som våra produkter gör i våra kunders tillämpningar som gör en stolt, och förstås den stora skillnaden som produkterna gör i människors liv, säger Tom Eriksson.

Klimatneutralt 2045 – är Sandvik redan där?

Sverige ligger i framkant och producerar det mest klimatsmarta stålet i världen. Mycket handlar om bra produktionsprocesser hos stålföretagen, återvinning av skrot och tillgång till fossilfri el. Dessutom försöker stålföretagen bryta så lite nytt material som möjligt och strävar efter en cirkulär ekonomi, där så gott som allt återvinns.

Sverige behöver sina basindustrier och Tom Eriksson ser risker med att gå mot att bli ett land med allt för stort fokus på tjänstesektorn.

— Stålindustrin bidrar till Sveriges välfärd och till ökad hållbarhet i världen. Vi ska vara stolta över vad svenskt stål bidrar med – köper man vårt stål kan produkter i vissa fall hålla dubbelt så lång tid, säger Tom Eriksson.

SMT har kommit långt inom cirkulär ekonomi och i genomsnitt 84 procent av materialet i deras produkter är återvunnet. Målet för Sandvik-koncernen är att nå 90 procents cirkularitet år 2030.

Tom Eriksson är stolt över det SMT gör för ökad miljömässig och social hållbarhet. Han är övertygad om att innovationerna som görs inom SMT ger en viktig konkurrensfördel. Att utveckla produkter som bidrar till ökad hållbarhet och samtidigt stärker konkurrenskraften är en oslagbar kombination. Tom Eriksson menar dock att det inte går att lägga allt ansvar på de svenska företagen. Det krävs politik som tror på tillväxt och ett starkt näringsliv, och som skapar förutsättningar för företagen att investera, forska och ställa om – och komma vidare för att nå klimatneutralitet.

— Svenska företag ligger i framkant och vi kommer att stå redo när marknaden är redo. Men för att komma dit krävs ett större politiskt tryck på omvärldens industrier att bli mer hållbara och att kunderna ser poängen och är villiga att betala för vad det kostar att tillverka klimatsmarta produkter. Först då kommer hållbarhet att kunna genomsyra samhället i grunden, säger Tom Eriksson.


FAKTA: Sandvik Materials Technology
Sandvik Materials Technology (SMT) är ett av Sandviks tre affärsområden och är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. SMT:s produkter används i de mest krävande industrierna och inkluderar produkter som rör, stång, bandstål, produkter för industriell värmning samt ultrafin tråd för medicinska komponenter.

#stålnytta