"Vi ställer om för att på riktigt, drastiskt minska koldioxidutsläppen i Sverige"

Sveriges stålföretag står inför en stor omställning de närmaste åren. Masugnar ska ställas om till ljusbågsugnar och järn ska utvinnas med hjälp av vätgas istället för kol eller koks. Plats- och produktionschefen på SSAB i Oxelösund, Era Kapilashrami, är stolt över dessa förändringar och tror att genom hållbart stål kommer även en hållbar framtid att kunna säkerställas.

Era Kapilashrami. Foto: SSAB.

Det var under ett sommarjobb på SSAB i Oxelösund 1997 som fascinationen för masugnar och stål uppstod hos Era Kapilashrami, numera Teknisk doktor inom metallurgi. Efter sina doktorandstudier började hon 2005 att jobba på SSAB och är idag plats- och produktionschef på SSAB i Oxelösund. Med poetiska ord beskriver hon masugnens hetta och energi.

— Att gå ut i produktionen och känna hettan- och se glöden från den varma, flytande metallen, som rinner som vatten är fantastiskt och kan vända en dålig dag till en fantastisk dag, säger Era Kapilashrami.

Det är inte alla som tänker på att stål är en så viktig del av samhället. Dels är basindustrin viktig för landets ekonomi, men stål är också viktigt för en hållbar framtid. Era Kapilashrami lyfter fram flera exempel på hur SSAB:s stål bidrar till hållbarhet på olika sätt. Lastbilsflak är ett exempel.

— Vi är väldigt stolta över vårt höghållfasta slitstål, Hardox. Ett lastbilsflak tillverkat av Hardox kan byggas mycket lättare än andra flak och kan då lastas mycket tyngre. För stålet är så mycket starkare och hårdare än konventionellt stål. Vilket gör att koldioxidutsläppen blir lägre per ton lastat material, förklarar Era Kapilashrami.

Stål med riktigt hög hållfasthet skapar också förutsättningar för att bygga långsiktigt och klimatsmart. Era Kapilashrami pekar på ett annat exempel som är lastbils- och mobilkranar.

— Med vårt höghållfasta stål, Strenx, kan kranarmar göras ännu längre. Då kan vi, till exempel, bygga högre vindkraftverk som blir effektivare och generera mer grön energi, säger Era Kapilashrami.

Fossilfri stålproduktion

Masugnar har funnits i vårt land sedan 1100-talet och har hela tiden utvecklats och förbättrats. Sveriges masugnar är bland de mest effektiva i världen och släpper således ut minst koldioxid per ton producerat järn. Att de är så effektiva beror delvis på vilket råmaterial som används och hur materialet tillsätts i ugnen, enligt Era Kapilashrami.

— Våra processer har förfinats och effektiviserats under många år. En del i processen handlar om hur vi tillsätter bränslet i ugnen. Vi injicerar kol i den nedre delen av ugnen och kan på så sätt minska mängden tillsatt koks i den övre delen av ugnen. Råmaterialet vi använder, sättet vi använder det på och vår goda processtyrning gör att vi blir oerhört energieffektiva. Det gör att koldioxidutsläppen per ton stål blir väldigt låga.

Även om det redan nu finns effektiva masugnsprocesser så arbetar SSAB för att bli helt fossilfria, genom bland annat samriskbolaget HYBRIT, som drivs tillsammans med LKAB och Vattenfall. Idag används kol och koks för att reducera järnmalm till stål. Då bildas koldioxid som biprodukt. Genom HYBRIT arbetar man för att hitta lösningar för vätgasbaserad järnproduktion. Då får man en produkt som kallas för järnsvamp och biprodukten blir bara vatten. Projektet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

— Det är klart att det behövs en del energi för att bilda vätgas men eftersom Sverige använder till stor del grön energi så är det möjligt att producera helt fossilfritt stål, förklarar Era Kapilashrami.

Som en del av SSAB:s omställning till fossilfri produktion pågår även ett arbete för att ställa om masugnar till ljusbågsugnar. Först ut är produktionssiten i Oxelösund som ska ställa om sin produktion redan till 2025 och kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden redan 2026. Genom detta skifte planerar SSAB att minska sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent till 2025.

— Jag tycker att det är modigt och väldigt häftigt att vi gör den här omställningen för att på riktigt, drastiskt minska koldioxidutsläppen i Sverige, säger Era Kapilashrami. Jag är jättestolt över att SSAB gör den här resan och glad över att jag får vara med på den.

#stålnytta