Stålnytta

Stålföretagen i Sverige tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Vår industri ligger i framkant när det kommer till innovation och vårt stål efterfrågas över hela världen. När de svenska stålprodukterna används bidrar de till en mer hållbar utveckling. Det kallar vi #stålnytta. I filmerna och intervjuerna nedan finns en mängd olika exempel på stålnytta att ta del av.