Om visionen "Stål formar en bättre framtid"

Stålets centrala roll i samhällsutvecklingen innebär att vi som arbetar i järn- och stålindustrin har ett ansvar, mot både människa och miljö, att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Järn- och stålföretagen i Sverige har enats om en vision för 2050: "Stål formar en bättre framtid".

Varje dag bidrar järn- och stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen. Järn- och stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför beslutade järn- och stålföretagen i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050: 

Stål formar en bättre framtid

Med visionen kommer tre åtaganden:

Vi leder teknikutvecklingen
Vår forskning och innovation revolutionerar framtidens samhällen.

Vi utvecklar människor
Vårt engagemang stimulerar oss att utveckla kreativa samhällslösningar i global samverkan.

Vi skapar miljönytta
Vår forskning och innovation revolutionerar framtidens samhällen.Rapporten "Stål formar en bättre framtid" handlar om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling. I rapporten beskrivs stålbranschens utmaningar och möjligheter, och ger exempel på viktiga strategier för att förverkliga visionen. 

Rapport: Stål formar en bättre framtid, pdf, 4,5 Mb

Här finns fler publikationer om visionen och här kan du beställa visions-pins.

Reflektioner om visionens tioårsjubileum

På Ståldagen 2023 – branschens årliga visionsdag – uppmärksammades att järn- och stålindustrins gemensamma vision har fyllt tio år. Bland annat berättade tre företagsrepresentanter om vad som hänt sedan visionen lanserades, om uppnådda mål och framtida satsningar.

Marcus Hedblom, vd för Ovako:  

 

Luisa Orre, ansvarig för inköp och infrastruktur på H2 Green Steel:

 

Nicklas Wass, Executive Vice President, Stainless Europe, Outokumpu:Här kan du läsa mer om Ståldagen 2023 och se hela konferensen i efterhand.

 

Mer om vad som hänt under visionens första tio år: