Om visionen "Stål formar en bättre framtid"

Stålets centrala roll i samhällsutvecklingen innebär att vi som arbetar i stålindustrin har ett ansvar, mot både människa och miljö, att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Stålföretagen i Sverige har enats om en vision för 2050. 

Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen. Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050: 

Stål formar en bättre framtid

Med visionen kommer tre åtaganden:

Vi leder teknikutvecklingen
Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser. 

Vi föder kreativa individer
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Vi skapar miljönytta
Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser.Rapporten "Stål formar en bättre framtid" handlar om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling. I rapporten beskrivs stålbranschens utmaningar och möjligheter, och ger exempel på viktiga strategier för att förverkliga visionen. 

Rapport: Stål formar en bättre framtid, pdf, 4,5 Mb

Här finns fler publikationer om visionen och här kan du beställa visions-pins.

Detta har hänt

Arbetet med visionen startade 2011 med omvärldsanalys, intervjuer och workshops. 2012 genomfördes en så kallad basmätning om hur stålindustrin uppfattas av allmänheten. Visionen arbetades fram av Jernkontorets projektgrupp tillsammans med representanter från stålindustrin och den fastställdes av Jernkontorets fullmäktige i mars 2013.

Den 17 juni 2013 presenterades visionen på Jernkontoret för politiker, företrädare för myndigheter och institutioner, företagsledare och media. Strax därefter lanserades den under politikerveckan i Almedalen.

Visionen har sedan lanseringen flitigt diskuterats med politiker och stålindustrin har vid flera tillfällen omnämnts som en föregångsindustri när det gäller hållbart företagande.

I maj 2015 gjordes en tvåårsuppföljning av visionen. Under ett lunchseminarium samlades företrädare för stålindustrin, politiker, journalister och modeskapare. De deltagande fick ta del av flera spännande produkter som stålföretag utvecklar och tillverkar i visionens anda. 

I det här reportaget kan du ta del av några highlights från seminariet och även intervjuer med Lena Ek, Ulf Berg, Ingemar Nilsson och Johan Kuylenstierna.


Här kan du även se seminariet i sin helhet.

2017 gjordes en uppdatering av visionsrapporten som togs fram 2013. Rapporten fick både nytt innehåll och ny form.

Framtiden

Arbetet med att sprida och förankra visionen fortsätter. Likaså fortsätter stålindustrins formande av en bättre framtid.

Runar Schmidt, Alexander Henrich, Carolina Andersson och Bo Johansson, som alla arbetar på Höganäs AB och är stolta bärare av visionsmärket. Foto: Höganäs AB.

Vad kan du göra för att vara med och forma en bättre framtid?

Stål finns nästan överallt och är ett av våra viktigaste konstruktionsmaterial. Stålanvändningen ökar i takt med att vi blir fler och välståndet ökar. En av de bra sakerna med stål är att det är ett material som är lätt att återvinna och det kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora i kvalitet. Stålskrot är alltså en mycket värdefull råvara.

Årligen återvinns 650 miljoner ton stål globalt – vilket i vikt är mer än alla andra material (aluminium, glas, papper, trä) tillsammans. Men eftersom världens behov av stål ständigt ökar, så räcker stålskrotet bara till 30 procent av allt stål som tillverkas. Resten måste tillverkas av järnmalm.

Ett enkelt sätt för dig att hjälpa till att forma en bättre framtid är att återvinna dina metallförpackningar, kapsyler, gamla cyklar, verktyg och kastruller, med mera.