Hälsoaspekter

Stål avger inga skadliga eller irriterande ämnen och kan med fördel användas inom områden där det ställs krav på att materialet inte ska påverka det omgivande mediet eller miljön. 

Järn är ett humanessentiellt näringsämne som människan behöver tillföra kroppen i väl avvägd mängd för att må bra. Cornflakes är t.ex. järnberikade med järnpulver från Höganäs. Foto: Höganäs.

Metaller kan förekomma i många olika former, som ren metall, i en legering, som joner i en lösning eller bundet till andra ämnen i t.ex. mineral eller organiska komplex. Beroende på formen har metallen olika egenskaper.

Stål är en legering av främst järn och kol, men även flera andra ämnen kan ingå, t.ex. nickel, krom, vanadin.

Järn - ett humanessensiellt ämne

Många metaller är exempel på så kallade humanessentiella mikronäringsämnen, ämnen som människan behöver tillföra kroppen i väl avvägda mängder för att må bra. Exempel på sådana metaller är järn, zink, mangan och koppar.

Järn behövs bl.a. för kroppens produktion av röda blodkroppar och man kan tillföra kroppen järntillskott i tablettform.

Rostfritt stål framkallar inte nickelallergi

Rostfritt stål innehåller nickel men framkallar i allmänhet inte nickelallergi. Detta beror på att nickel inte avges eftersom det är så hårt bundet i stålet.

Hygieniskt med rostfritt stål

Rostfria stål är mycket vanliga och speciellt lämpade för produkter inom sjukvård, livsmedelshantering och hushåll. Där ställs det mycket höga krav på hygien och att materialet inte påverkar det omgivande mediet eller miljön.

Även i så krävande applikationer som implantat används rostfria stål. För exempelvis höftledsimplantat, benspikar och skruvar krävs att materialen de är tillverkade av är biokompatibla, dvs. att de accepteras av kroppen och inte stöts bort. De måste givetvis också ha hög hållfasthet, stor motståndskraft mot korrosion och vara exceptionellt rena.

Friskare hus med stål

Ett hus som är byggt av oorganiska material, t.ex. stål, löper avsevärt mindre risk att bli ett så kallat sjukt hus. Reglar och balkar av stål absorberar inte vätska och utgör därför ingen grogrund för mögel. Stål avger heller inga skadliga eller irriterande ämnen och står emot angrepp från t.ex. skadedjur och hussvamp.

Byggvarubedömningen (BVB) och BASTA, som miljöbedömer bygg och anläggningsprodukter, har sammanställt en lista över vanligt förekommande stålsorter som klarar innehållskriterierna enligt BVB och BASTA för giftfritt byggande.
Läs mer: Rostfria stål i BASTA och BVB