Rostfria stål i Basta och Byggvarubedömningen (BVB)

Rostfria stål är godkända byggmaterial enligt BASTA och Byggvarubedömningen, som båda verkar för att bygg- och anläggningsindustri ska göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt.

Brandskyddspaneler av rostfritt stål. Foto: Outokumpu 

Det finska arbetsmiljöinstitutet har kartlagt kunskapsläget avseende rostfria ståls miljö- och hälsoegenskaper.

Rostfria stål är legeringar av flera ämnen, främst metallerna järn och krom samt i många fall nickel. Studien visar att avgivningen av nickel från rostfritt stål är mycket lägre – i vissa studier mer än tusen gånger lägre, jämfört med de mängder som avges från ren nickel.
Rapport: "Review on toxicity of stainless steel" från Finnish Institute of Occupational Health (pdf)

Slutsatserna är att:

  • Rostfria stål har mycket låg giftighet
  • Rostfria stål är inte cancerframkallande
  • Rostfria stål orsakar inte allergi

BASTA och Byggvarubedömningen (BVB), vilka båda verkar för att bygg- och anläggningsindustri ska göra bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt, har mot bakgrund av dessa slutsatser beslutat att godkänna byggmaterial av rostfria stål.

Bedömningen sker med utgångspunkt från legeringarnas egna hälso- och miljöegenskaper (istället för som tidigare, egenskaperna hos de enskilda legeringsmetallerna).