Slutprodukter av stål

Stål är samhällets viktigaste industriellt framställda material. Tänk bara på vad som inte skulle finnas i din vardag om inte stål fanns. Utan stål skulle vår tillvaro vara förhistorisk. Vårt samhälle är helt beroende av stål och av hur vi använder det.

En stor del av de handelsfärdiga stålprodukterna, till exempel plåt, band, stång, profiler, tråd och rör, vidareförädlas av verkstadsindustrin till slutprodukter, färdiga för användning, dvs slutprodukter. Vissa handelsfärdiga produkter används direkt inom byggnadsindustrin, såsom stång och profiler. En viss tillverkning av produkter förekommer även vid stålföretagen. Denna så kallad manufakturering spänner över ett brett område, alltifrån högrena rör för elektronikindustrin och formpressade säkerhetsdetaljer i bilar till svetsade profiler.

Vad vore världen utan stål?

Stål finns överallt. Ofta syns det inte eftersom det är dolt av andra material, exempelvis målarfärg, plast, betong eller andra metaller. Här är några få exempel på produkter av stål:

 • Byggnader: plåttak, stålbalkar, armering och fästelement.
 • Fordon: personbilar, lastfordon, tåg och cyklar.
 • Infrastruktur: Broar, vägmittvajer, belysnings- och högspänningsstolpar, räcken och järnvägar.
 • Konst och design: skulpturer och smycken.
 • Maskiner och verktyg: pressverktyg, motorblock, svarvar, sågar och borrar.
 • Industri: valsar, ledningsrör, maskiner, kranar, traverser, krossar och borrar.
 • Medicin: skalpeller, höftkulor, suturnålar och spikar.
 • Vardag: gem, saxar, diskbänkar, radiatorer, bestick, kastruller, brandtrappor, vitvaror, idrottsutrustning och datorer.

Stål som material är i många fall unikt, dvs till vissa applikationer kan inget annat material konkurrera med stål – utom möjligen ett ännu bättre stål. Ofta är det dessutom så att det krävs stål för att framställa och bearbeta andra material.

Generella fördelar med att använda stål:

 • Stål är världens mest använda metalliska konstruktionsmaterial. Ett viktigt skäl till detta är stålets kombination av konkurrenskraftigt pris och hög prestanda.
 • Stål avger inga hälsoskadliga eller irriterande ämnen.
 • Byggnader med stålstomme är säkera, ger god komfort och god ljudisolering. Stål binder inte fukt som i förlängningen kan orsaka allergier och hälsoproblem.
 • Stål har lång livslängd.
 • Stål kan med fördel användas där kraven på hygien är höga, till exempel i livsmedelsindustrin och sjukvården.
 • Stål klarar extrema miljöer, till exempel frätande vätskor, hög värme eller högt tryck.
 • Stålets magnetiska egenskaper gör att stålprodukter lätt kan demonteras och sorteras för återvinning eller återanvändning.
 • Stål är ett cirkulärt material. Allt stål kan återvinnas och återanvändas – om och om igen!

För att klara den stora variationen av användningsområden krävs motsvarande variation när det gäller stålets egenskaper. Stål är därför en grupp bestående av många olika material med olika egenskaper, så kallade stålsorter. 

Ständigt sker en utveckling av stålsorternas egenskaper, såsom hållfasthet, korrosion och bearbetbarhet, och det finns mycket att vinna på att utvecklingen fortsätter! Stålindustrins produkter är helt nödvändiga för utvecklingen av det hållbara samhället – stål formar en bättre framtid! 
Läs mer om hur produkter av modernt svenskt stål skapar miljönytta och bidrar till en hållbar utveckling.