Ståldagen 2018

Ståldagen 2018 äger rum den 5 december på IVA i Stockholm. 

Välkommen till Ståldagen den 5 december!

Äntligen är det dags för vår gemensamma visionsdag! Vi hoppas att vi får träffa dig för att prata om hur industrin kan bidra till att stoppa klimatförändringarna, skapa framtidens jobb och leda teknikutvecklingen. Medverkar under dagen gör bland annat:

Ebba Busch Thor – partiledare Kristdemokraterna
Milad Mohammadi – entreprenör och inspiratör inom integration, mångfald och inkludering. Utsedd till Sveriges bästa talare 2017.
Rebecka Carlsson – vd och grundare av den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures
Martin Lindqvist – vd SSAB
Göran Björkman – vd Sandvik Materials Technology
Eva Petursson – forskningschef SSAB
Lydia Capolicchio – moderator

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 5 december kl. 09.30-17.00. Middag 18.00-21.00.
Plats: IVA, Kungl. Vetenskapsingenjörsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm

Program

09.30-10.00 Kaffe och registrering

10.00-12.00 Workshops (se info nedan)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Invigningstalare: Ebba Busch Thor (KD)

13.30-14.00 Smart Steel – när kan stål prata?
Eva Petursson, forskningschef SSAB
Mattias Klockars, chef för strategisk forskning, Sandvik Materials Technology

14.00-14.30 Exponential Tech in Sustainability
Rebecka Carlsson, vd och grundare av den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures

14.30-15.00 Fika

15.00-15.40 Fossilfri stålindustri 2045 – utopi eller verklighet?
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret
Martin Lindqvist, vd SSAB
Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology
Ellika Berglund Aas, utredare IF Metall
Per Rosenqvist, Miljödepartementet, Regeringskansliet
TBC, Klimatpolitiska rådet

15.40-16.20 Olikheter är våra största möjligheter
Milad Mohammadi, entreprenör och inspiratör inom integration, mångfald och inkludering. Mottagare av Ståldojjan 2015 och utsedd till Sveriges bästa talare 2017.
Louise Erkers, processledare Urbankoll, Jernkontoret

16.20-16.40 Fika

16.40-17.10 Framtidsstipendiet 2018 – Studenter utmanar stålföretag
Anna Medvedeva, Uddeholms AB
Cindy Bråtenfeldt, Karlstads universitet
Jesper Janis, Outokumpu
Vinnarlaget i CRE8® the Future 2018

17.10-18.00 Mingel

18.00-21.00 Middag
Underhållning av ståuppkomikern Simon Gärdenfors.

Workshops 10.00-12.00

Under förmiddagen arrangeras workshops om angelägna teman för svensk stålindustri som behövs för att fortsätta mot vår vision 2050 – Stål formar en bättre framtid. I varje workshop kommer representanter från Jernkontoret, stålindustrin, offentlig sektor, akademi och civilsamhället att delta, såsom såsom ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Trafikutskottet Anders Åkesson (C), ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered (M), Lena Johansson från ICC, Carl B Hamilton (L), Karl Hallding från Stockholm Environment Institute, Lars Isacsson, kommunalråd Avesta, Lars J Nilsson, Lunds tekniska Högskolan och Cindy Bråtenfeldt från Karlstads universitet.

Du anmäler intresse för de två workshops du helst vill gå på. Vi försöker att i största möjliga mån placera dig i den workshop du helst önskar delta i.

Workshops:

  1. Testa Agenda 2030-kompassen – hur når vi samhällsnytta på kort och lång sikt?
  2. Stålindustrins klimatfärdplan – vilka åtgärder krävs för fossilfritt stål 2045?
  3. Ung till stålindustrin – vad krävs för att attrahera unga som arbetsgivare idag?
  4. Ståltullar, EU och handel – hur når vi frihandel med rättvisa spelregler?
  5. Regional utveckling – hur får vi hela Sverige att leva och leverera?

Varmt välkommen!

Anmäl dig här senast den 23 november