Samarbeten och nätverk

Jernkontoret representerar stålindustrin i ett mycket stort antal organ och samarbeten - både nationellt och internationellt. Här finns information om några få som Jernkontoret på ett eller annat sätt är starkt sammankopplade med. 

Här presenteras även några kamratföreningar med anknytning till stålindustrin. 

I denna avdelning beskrivs

Mer information om representation i olika organ

I Jernkontorets årsberättelse redovisas varje år en förteckning över vilka personer som representerar svensk stålindustri i olika organisationer och föreningar, både nationellt och internationellt.
Lär mer: Jernkontorets årsberättelser