Vi stödjer

Jernkontoret lämnar ekonomiska bidrag till några utvalda organisationer och projekt som vi tycker har ett viktigt syfte och som överensstämmer med vår verksamhet eller våra grundläggande värderingar. 

Högskolor med program som har fokus på materialteknik, processteknik och metallurgi

Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet (LTU) och Bergsskolan i Filipstad utbildar blivande ingenjörer som är särskilt betydelsefulla för stålindustrins förmåga att utveckla avancerade material och produkter. Vårt stöd omfattar forsknings- och rekryteringsmedel.

Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen sorterar under Tekniska Högskolans Studentkår och organiserar studenter vid civilingenjörsprogrammet Materialdesign. Bergssektionen underlättar, skapar glädje och gemenskap för studenterna på en av de för stålindustrin viktigaste utbildningarna.

Närstående föreningar

Jernkontoret stöder närstående kamrat- och branschföreningar genom till exempel sponsring och verksamhetsstöd. Såsom Bergshandteringens Vänner, Svenska Bergsmannaföreningen, Metallkvinnor och Svensk trådteknisk förening.

Vetenskap & Allmänhet

Jernkontoret är intressentmedlem av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) som vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen genomför aktiviteter, studier och opinionsarbete tillsammans med medlemsorganisationerna och samverkar internationellt med 50 organisationer i 25 länder. Till exempel deltar Jernkontoret i: 

  • ForskarFredag är en del av European Researchers' Night. Aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är erbjuds på många orter runt om i Sverige. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga.
  • March for Science är en partipolitisk obunden global manifestation manifestation för forskning och vetenskap. Manifestationen tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande. 

Tekniska museet

Vi stöder Tekniska museets arbete för att öka förståelsen för teknik och industriell utveckling. Det sker via Tekniska Museets Vänner och utställningen 100 innovationer

Bee Urban

Genom företaget Bee Urban är Jernkontoret fadder för en bikupa som står på taket av vår fastighet på Kungsträdgårdsgatan 10 i centrala Stockholm. Honungsbina i kupan (cirka 50 000 bin) bidrar till att skapa en grönare stad och främjar biologisk mångfald. Dessutom får vi god honung (cirka 20 kg per säsong) som de som dricker te i vår konferensvåning kan använda.

Hjärnfonden

Hjärnfondens uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden delar ut stipendier och forskningsbidrag till speciellt utvalda förstklassiga forskare och forskargrupper. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential.

Foretagsvän 2024_Banner_728x90.jpg

Istället för att skicka julkort per post bidrar vi varje år till Härnfonden genom att vara Företagsvän. 

Dessutom ger vi som tack till alla talare som medverkar vid vår årliga konferens Ståldagen i stället för en blomma ett gåvobrev och stöd till Hjärnfonden.

Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis hjälp till alla som studerar matematik från skolår 3 upp till gymnasienivå, dels i räknestugor runt om i landet och dels via webbplatsen Matteboken.se. Vi stödjer mattecentrum eftersom goda kunskaper i matematik är en förutsättning för att kunna bli ingenjör.

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samt tidningen Dövsport

Svenska parasportförbundet organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 20 olika idrotter. Tidningen Dövsport är officiellt organ för Svenska Dövidrottsförbundet. Vi vill främja verksamhet som ger funktionshindrade människor ökade möjligheter att ha en aktiv vardag och utöva idrott. 

Stipendier

Stöd till förkovring inom områdena materialteknik, processteknik och metallurgi samt till teknisk- och bergshistorisk forskning ger vi i form av stipendier.
Läs mer om stipendierna.