Bergverkslexicon

Bergwerkslexicon är ett mycket omfattande uppslagsverk på över 2200 sidor. Det utkom 1789 och skrevs av bergsvetenskapsmannen Sven Rinman (1720–1792) som ofta har kallats "den svenska bergshanteringens fader".

 A     B     C     D      E      F     G     H      I       J    

 K      L     M    N     O     P     Q      R      S      T  

 U      V     W    Y     Z      Å      Ä     Ö 

                                  

Bergwerkslexicon behandlar all den tidens kemi och vetenskap rörande metaller och geologi samt den praktiska kunskapen rörande smedjor, hyttor, gruvor och andra anläggningar; deras redskap, tillvägagångssätt, ordnande och skötsel.

Bergwerkslexicon är därför en utomordentlig källa för historiker vad beträffar 1700-talets kemi och bergsvetenskap. Den utgör ett lättillgängligt uppslagsverk inte bara för denna tids kunskap inom dessa områden utan är även ett resultat av en mans forskning, gjort med egna händer och sett med egna ögon.

Vi har valt att publicera detta verk i sin helhet på vår webbplats för att det ska vara lättare åtkomligt för allmänhet och forskare.

Till lexikonet utgavs ett planschverk med 34 planscher. Vissa figurer från planscherna finns inlagda i texten som länkar.

Anvisningar

Tänk på att gammal svensk stavning används: ord som börjar på kv- återfinns under qv-, av- under af- osv.

Sven Rinman