TO 80 Pulvermetallurgi

Företag intresserade av pulvermetallurgiska material samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi

Hetisostatisk pressning av stålpulver (HIP). 

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år på Jernkontoret eller vid medlemsföretag. För att förbereda teknikområdets möten har styrelsen tillsatt ett utskott, teknikområdes-beredningen (TOB 80), vilken träffas ca fyra gånger per år.

Styrelsens ordförande

Henrik Karlsson, Volvo Group Trucks Technology AB

Forskningschef (tillförordnad)

Bo Larsson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Erasteel Kloster AB, Söderfors
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Kanthal AB, Hallstahammar 
Linde Gas AB, Lidingö
Uddeholms AB, Hagfors  
Volvo Group Trucks Technology AB, Göteborg

Adjungerade institut och högskolor

Chalmers tekniska högskola, Göteborg
KTH, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 
SIS, Svenska institutet för standarder, Stockholm
Swerim AB, Kista

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Företag intresserade av pulvermetallurgiska material samarbetar inom teknikområdet som har medlemsföretag som täcker kedjan från pulvertillverkning via pressning till användare av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter.

Teknikområde 80 betonar starkt vikten av ett samarbete mellan materialtillverkare och materialanvändare för att underlätta produktutveckling och produktkonstruktion.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.