TO 51 Energi- och ugnsteknik

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av forskning inom energi och ugnsprocesser samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik 

Ugnarna är uppdelade i olika zoner, där också olika atmosfär och syrehalt är styrmedel, krav på att stålämnen ska ha en viss temperatur under är viss tid är också styrande. Det finns konventionellt kontinuerliga och satsvisa ugnar. I en kontinuerlig ugn transporteras stålämnet genom ugnen, via till exempel genomskjutare eller stegbalkar. Satsvisa ugnar är till exempel gropugnar. Värmen i ugnarna alstras oftast genom förbränning av olja eller gas via en flamma.

Mindre ugnar värms ofta med motståndstrådar. Andra värmebehandlingar i senare processteg är glödning i olika former, kontinuerligt eller satsvis.

Teknikområdets möten arrangeras 3-4 gånger per år växelvis på Jernkontoret och vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Jan-Erik Sundström, Alleima AB

Teknikområdets forskningschef

Helena Malmqvist, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Kanthal AB, Hallstahammar (en del av Alleima)
Linde Gas AB, Älvsjö
LKAB, Kiruna
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Ovako Sweden AB, Hofors
Prevas AB, Västerås
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Special Steels, Oxelösund
SSAB Europe Oy, Brahestad
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade institut och högskolor

Chalmers, Göteborg 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte

  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom teknikområdet.
  • Driva processinriktad forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet.
  • Initiera, planera och finansiera projekt via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare.
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka.
  • Sprida information om forskningsresultat och ny teknik samt verka för att dessa införs.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.