TO 43 Rostfria stål

Företag, institut, högskolor och universitet intresserade av materialforskning inom rostfria stål samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 43, Rostfria stål

Vintakar i Chalvignac av rostfritt stål. Foto: Outokumpu. 

Rostfria stål introducerades kring det förra sekelskiftet först med beständighet mot ”staining”, fläckar, inom hushållsområdet. Underhållsfria bestick av rosfritt stål var bekvämt. Sedan dess har antalet rostfria stålsorter ökat radikalt. 

Rostfria band tillverkas i valsverk, via varmvalsning och sedan kallvalsning. Interaktionen mellan ämnesvärmningen, färdigvalsningen och kylningen skapar produktens slutliga yttre och inre egenskaper. Egenskaper styrs i första hand av mikrostrukturen, som bestämmer hållfasthet, formbarhet, hårdnande, etc. Utmärkande för de rostfria stålen är bland annat motstånd mot våtkorrosion och högtemperaturoxidation.

Rostfria stål indelas konventionellt efter stålets resulterande mikrostruktur; ferritiska, martensitiska, austenitiska, duplexa ferrit-austenitiska.

Rostfritt stål förekommer ofta i hushållsmaskiner, i olika ytskikt till byggnader och konstruktioner, i fordon och tåg, inom sjukvården och livsmedelsindustrin, i rör till olika typer av processindustri, för höga temperaturer, i korrosiva miljöer, för olika mediatransport, etc.

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, växelvis på Jernkontoret och vid medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Martin Östlund, Alleima AB

Forskningschef

Rachel Pettersson, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Outokumpu Stainless AB, Avesta

Adjungerade

Swerim AB, Kista

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Söka finansiering till, planera och initiera egna projekt och externt medfinansierade projekt eller större forskningsprogram via samordnade kontakter mellan företag, forskare och anslagsgivare
  • Driva denna processinriktade forskning, där gemensamma forskningsinsatser ingår från företag, institut, högskolor och universitet
  • Främja industriella kontakter, möjliggöra erfarenhetsutbyte, ta tillvara specialistkunskaper och teknikbevaka
  • Stärka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft inom området genom att uppnådda forskningsresultat används

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.