TO 24 Gjutning och stelning

Företag och institut intresserade av forskning och teknisk utveckling inom områdena metallers gjutning och stelning samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 24, Gjutning och stelning.

Övre delen av en stänggjutningsmaskin. Foto: SSAB. 

Styrelsen möts 3-4 gånger per år på Jernkontoret eller hos medlemsföretag.

Styrelsens ordförande

Ewa S. Persson, Uddeholms AB, Hagfors

Forskningschef

Christer Ryman, Jernkontoret

Medlemsföretag

ABB AB, Västerås
Alleima AB, Sandviken
Elkem AS, Trondheim
Ferrox AB, Grythyttan
Höganäs Borgestad AB, Bjuv
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Ovako Imatra Oy Ab, Imatra
Ovako Sweden AB, Hofors
SSAB Europe, Luleå
SSAB Europe Oy, Brahestad 
SSAB Special Steels, Oxelösund 
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade

Jönköping University, Jönköping
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 
Swerim AB, Kista
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Verksamheten inom teknikområde 24 syftar till att förbättra nordisk stålindustris konkurrenskraft genom samarbete inom området metallers gjutning och stelning. Samarbetet innebär bl.a. skapande av nätverk för erfarenhetsutbyte, seminarier och konferenser samt forskning, som antingen kan vara delfinansierad med statliga forskningsmedel eller utföras med medlemsföretagens egna resurser, så kallad bruksforskning.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med branschforskningsinstitut och universitet. Genom detta samarbete medverkar teknikområdet till kunskapsutveckling inom sina medlemsföretag, bidrar till att slagkraftiga forskningsmiljöer kan upprätthållas vid instituten och till utbildning av forskare.

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.