Utgivna rapporter, TO 21 – till och med 2020

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 21, Malmbaserad metallurgi (TO 21). I slutet av 2020 slogs detta teknikområde ihop med dåvarande TO 23 och bildade det nya teknikområdet TO 23, Metallurgi. Listan är sorterad med den senaste överst. 

Denna lista omfattar forskningsrapporter om malmbaserad metallurgi till och med 2020. Från och med 2021 publiceras rapporterna inom TO 23 Metallurgi på denna sida.

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Miljövinster genom optimerad koksgasrening
Ida Heintz, Dan Sandström, Tobias Forslund, Jonas Matti och Ann-Kristin Lidar
2018 (TO 21-213)

Förbättrad effektivitet vid svavelrening av råjärn – II
Mats Brämming
2018 (TO 21-212)

Smarec- Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning
2017 (TO 21-211)

Recycling of In-plant Residues to the Desulfurization Plant and LD Converter
Elsayed Mousa & Anton Andersson
2017 (TO 21-210)

Recycling of Upgraded Blast Furnace Sludge to the Blast Furnace – A Study in Lab and Pilot Plant Scale
Anton Andersson, Amanda Gullberg & Adeline Morcel
2017 (TO 21-209)

Recycling of BF-sludge via cold-bonded briquettes in Blast furnace
Amanda Gullberg & Anita Wedholm
2017 (TO 21-208)

Upgrading of Blast Furnace Sludge
Anton Andersson, Adeline Morcel & Anita Wedholm
2017 (TO 21-207)

Energy and material efficiency potential for different recycling routes
Amanda Gullberg & Erik Sandberg
2017 (TO 21-206)

Råjärnsförlusterna vid svavelrening av råjärn med tillsats av nefelinsyenit vid SSAB EMEA, Oxelösund
Marianne Magnelöv & Johan Björkvall
2013 (TO 21-205)

SEM undersökning av slaggprover från svavelreningen SSAB EMEA, Oxelösund
Marianne Magnelöv, Johan Björkvall & Jimmy Gran
2013 (TO 21-204)

On line styrning av temperatur och kolfärskning i konverterprocesser On line control of temperature and decarburisation in converter processes. Slutrapport
Johan Eriksson, Zhili Song, Mikael Ersson & Dan Sandström
2013 (TO 21-203)

SEM undersökning av slaggprover från svavelreningen SSAB EMEA, Luleå
Marianne Magnelöv, Johan Björkvall & Jimmy Gran
2013 (TO 21-202)

Sammanställning försök SSAB Emea, Luleå, maj 2012
Marianne Magnelöv & Johan Björkvall
2012 (TO-21-201, MEF12062)

Stoftbildning och materialuppträdande i masugn PO 3 & 4
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-200)

Undersökning av eventuell processinverkan av dammbekämpningsmedel på masugnspellets EBF K22
Gunilla Hyllander
2010 (TO 21-199)

Stoft från produktionsmasugn M2 Oxelösund
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-198)

Stoft från produktionsmasugnen M3 Luleå
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-197)

Karaktärisering av texturer i MPBO
Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-196)

En experimentell och numerisk studie av temperaturbeteendet i masugnens nedre del
Maria Swartling, Anders Tilliander & Per Jönsson
2010 (TO 21-195)

"Materialflöde i masugnsschakt och ställ". Beskickningsmätning på Masugn 2 hos SSAB EMEA Oxelösund
Donald Malmberg, Mats Göransson & Bo Sundelin
2010 (TO 21-194, MEF10071)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugn. Delprojekt 1 - Förbättrad injektion
Lena Sundqvist Ökvist
2010 (TO 21-193)

Modellering och verifierande provtagning i LKAB:s experimentmasugn
Lena Sundqvist Ökvist, Magnus Lundqvist & Maria Lundgren
2010 (TO 21-192)

Racewaydjupsmätning och inverkan av driftsätt på racewaydjup. Försök vid industriella masugnar hos SSAB i Luleå och Oxelösund
Donald Malmberg & Lena Sundqvist-Ökvist
2010 (TO 21-191)

Tornadoapplikationstester med gasreningsslam från masugnsprocessen
Janne Tikka
2010 (TO 21-190, MEF09001)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugnen. Teknisk slutrapport
Anna Dahlstedt et al.
2010 (TO 21-189)

Försök med tillsats av skänkslagg till LD-konvertern under driftsliknande förhållanden
Anders Dahlin, Anders Tilliander & Johan Eriksson
2010 (TO 21-188)

Snabbare slaggbildning md skänkslagg som slaggbildare
Marianne Magnelöv, Anders Dahlin & Johan Eriksson
2010 (TO 21-187, MEF10031)

Undersökning av råjärnsförlusterna vid svavelreningen i Oxelösund
Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-186, TM10031)

Undersökning vid svavelrening med multiinjektion
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2010 (TO 21-185, MEF10063)

Sammanställning av SEM-undersökning, kampanj 3 med tillsats av nefelinsyenit
Marianne Magnelöv, Johan Eriksson & Johan Björkvall
2010 (TO 21-184, TM10029)

Sammanställning av försök vid svavelrening - kampanj 2
Marianne Magnelöv & Jonas Eriksson
2010 (TO 21-183)

Undersökning av järnförluster vid injektion av kalciumkarbid
Johan Eriksson & Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-182, MEF10061)

Litteraturstudie över tillsatser för slaggmodifiering vid svavelrening av råjärn
Eva Eriksson
2010 (TO 21-181, MEF08039)

Försök med tillsats av nefelinsyenit till kalciumkarbid vid svavelrening av råjärn. Kampanj 3A och 3B
Johan Eriksson & Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-179, MEF10038)

Järnförluster vid svavelrening av råjärn. Inverkan av titan
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2010 (TO 21-178, MEF08063)

Gasgenerering. Multivariat dataanalysstudie
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2009 (TO 21-177, MEF08035)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugnen. Delprojekt 1 - Förbättrad injektion Tornado-applikationstester med metallurgiska restprodukter
Janne Tikka
2008 (TO 21-176, MEF08028)

Desulphurisation praxis of hot metal and increased off gas recovery from the LD-converter. A literature survey
Marianne Magnelöv & Mattias Warne
2007 (TO 21-175, MEF07047)

Studies on decarburisation and desiliconisation of levitated Fe-C-Si alloy droplets
D. Widlund, D.S. Sarma & P.G. Jönsson
2006 (TO 21-174)

Automatisering av LD-processen - Sammanfattande slutrapport
Anders Tilliander
2006 (TO 21-173)

Coupled thermodynamic and kinetic modelling of a top-blown bath
M. Ersson, A. Tilliander & P. Jönsson
2006 (TO 21-172)

Automatisering av LD-processen - Slutrapport
D. Malmberg, M. Magnelöv & J. Eriksson
2006 (TO 21-171, MEF05082)

Prediktionsmodell för kiselhalt i råjärn
Erik Sandberg
2006 (TO 21-170, MEF06006)

Förbättrad hållfasthet hos koks vid höga temperaturer
Jan-Olov Wikström
2006 (TO 21-169, MEF05084)

Påverkan av struktur och sammansättning på sönderfall och reaktivitet hos koks
Maria Lundgren
2006 (TO 21-168)

Effekter av pelletstyp, koltyp, kolmängd och metod för tillförsel av syre/luft på processförhållanden, reduktionsmedelsförbrukning, stoftgenerering utfört i LKABs experimentmasugn
Lena Sundqvist Ökvist
2006 (TO 21-167)

Closed loop styrning av masugnsprocessen
Lena Sundqvist Ökvist
2006 (TO 21-166)

Pellettexturer, gas- och temperaturprofiler vid övre och nedre schaktsond under Closed loop kampanj i LKABs experimentmasugn
Ulrika Leimalm
2006 (TO 21-165)

Pellet properties and some correlations to blast furnace operation parameters
Ulrika Leimalm
2006 (TO 21-164)

Dynamiska fenomen vid blåsning av LD-processen
Alexander Medvedev
2006 (TO 21-163)

Slutrapport för KTHs del inom projektet Automatisering av LD-processen
A. Nordquist et al.
2006 (TO 21-162)

Studie av kalkinlösning i LD-slagger
Johan Wennerberg
2006 (TO 21-161)

A study of decarburization in bulk, hot-spot region and droplets during top lance blowing
A. Nordquist, A. Tilliander & P. Jönsson
2006 (TO 21-160)

Characterization of metal droplets sampled during top lance blowing
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-159)

The effect of nozzle diameter, lance height and flow rate on penetration depth in a top-blown water model
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-158)

A physical model study of swirl phenomena in a top-blown bath
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-157)

Kampanj med lågflyktigt kol (LV-kol)
Björn Jansson & Lena Sundqvist-Ökvist
2005 (TO 21-156)

Measurement of the lance height at BOF converter
Tommi Niemi
2005 (TO 21-155, MEF03003)

Provtagningskampanj med processutvärdering
Lena Sundqvist Ökvist
2005 (TO 21-154)

Kolförbränning
Lena Sundqvist Ökvist
2005 (TO 21-153)

Work shop "Science and technology of innovative ironmaking for aming at energy half consumption", Tokyo 27-28 November 2004
2005 (TO 21-152)

Comparison of calculated equilibrium and operation data for the blast furnace with focus on silicon
J. Gustavsson, A.M.T Andersson & P.G. Jönsson
2005 (TO 21-151)

A thermodynamic study of silicon containing gas in a blast furnace
J. Gustavsson, A.M.T Andersson & P.G. Jönsson
2005 (TO 21-150)

Characteristics of metal droplets in slag tapped from the blast furnace
J. Gustavsson et al.
2005 (TO 21-149)

Karakterisering av koks från raceway och masugnens döde man
Maria Lundgren
2005 (TO 21-148)

Operational practice at BF NO. 3 in Luleå with focus on material distribution
2005 (TO 21-147)

Characterisation of raceway and deadman of BF No. 3 in Luleå
2005 (TO 21-146)

Closed loop styrning av masugn.Statistisk analys av processdata från EBF-kampanj
Erik Sandberg
2005 (TO 21-145, MEF05071)

Characterisation of coke
Patrik Fredriksson
2005 (TO 21-144)

Driftförsök med inblandning av extern koks vid SSABs masugn 3 i Luleå
Jan-Olov Wikström & Lena Sundqvist
2005 (TO 21-143, MEF04095)

The effects of decarburisation, inclination angle and wear of the nozzle in the LD-process
Marianne Magnelöv & Liping Gu
2005 (TO 21-142, MEF05011)

Praktikantprojekt - utvärdering av beskickningsändringar vid masugn 3 : rapport
Samuel Jonsson
2004 (TO 21-141)

Mathematical modelling of oxygen jetting in a LD process : report
Marianne Magnelöv
2003 (TO 21-140)

Occurring phenomena during blowig in the LD converter : report
Marianne Magnelöv
2003 (TO 21-139)

Konverter- och elugnsmetallurgikurs, 26-27 november 2002 i Pohto, Uleåborg : reserapport
Tommi Niemi
2003 (TO 21-138)

Phenomena in the shaft of the blast furnace : final report
Satu Huttunen et al.
2002 (TO 21-137)

Masugnsdrift med höga injektionsmängder : slutrapport
Peter Sikström, Mats Brämming
2002 (TO 21-136)

Styrning av slaggbildningsförloppet i masugn genom optimering av energiförbrukning och produktivitet : slutrapport
Joel Gustavsson, Margareta Andersson, Pär Jönsson
2002 (TO 21-135)

Chracteristics of slag formation of LKAB pellets and injection of fluxes into the blast furnace : final report
Lena Sundqvist, Guangqing Zuo
2002 (TO 21-134)

Injektion av LD-slagg i masugn : slutrapport
Peter Sikström et al.
2001 (TO 21-133)

Förstudie avseende nyttjande av pilotmasugn för de nordiska masugnsverken : slutrapport
Jan-Olov Wikström
2001 (TO 21-132)

Mathematical model of simulate the raceway behaviours in the blast furnace : report
Dong Yuan Sheng, Jan-Olov Wikström
2001 (TO 21-131)

From level control in a water model of the LD-converter process. Report
Wolfgang Birk et al.
2001 (TO 21-130)

Physical modelling and control of dynamic foaming in an LD-converter process. Report
Wolfgang Birk et al.
2001 (TO 21-129)

Optimering av slaggbildningsförloppet i masugn. Slutrapport
Peter Sikström
2001 (TO 21-128)

Detektion utav form- och positionsförändringar i raceway i pilotmasugn med mikrovågsteknik. Slutrapport
Donald Malmberg, Lars Bååth
2001 (TO 21-126)

Konverterstyrning. Rapport
Pär Hahlin, Tommi Niemi
2001 (TO 21-125)

Test och analys av koksprov som utbytts mellan de nordiska stålverken : rapport
Henrik Saxén
2001 (TO 21-124)

Kokskvalitet. Slutrapport
Henrik Saxén
2000 (TO 21-123)

Injektion av hyttsot och andra restmaterial i masugn - besök voest alpine linz - maj 2000. Rapport
Jan-Olov Wikström
2000 (TO 21-122)

Injection of slag forming materials into pilot plant blast furnace - test campaign no 1
Peter Sikström
1999 (TO 21-120; MEF99058)

Masugnsstället
Jan-Olov Wikström
1999 (TO 21-119; MEF98079)

Injektion i masugn - rundresa i Japan, augusti 1998
Peter Sikström
1998 (TO 21-118; MEF98083)

Injektion i masugn - karakterisering av malnings- och transportegenskaper för slaggbildare och kol
Jovanna Norberg
1998 (TO 21-117; MEF98081)

BMH:s undersökning av olika material för injektion i masugn
Peter Sikström
1998 (TO 21-116; MEF98082)

Preliminary test : characterising the blast furnace cohesive zone : report
Per Hahlin
1998 (TO 21-115; MEF98062)

Analys och provtagning av masugnskoks vid de nordiska järnverken
Henrik Saxén
1998 (TO 21-114)

Preliminary study concerning converter control within JK2151/97 "Konverterstyrning"
Hahlin, Pär; Suomi, Marja-Leena; Widlund, Daniel
1998 (TO 21-113; MEF98004)

Oljas och kolpulvers koksersättningsgrader i masugnsprocessen
Henrik Saxén
1998 (TO 21-112)

Influence of post combustion on converting gases and scrap melting
Holappa, Lauri; Rautell, Tapio
1998 (TO 21-111)

Consim-3.1 program for oxygen converter simulation: final report
Jalkanen, Heikki; Suomi, Marja-Leena; Wallgrén, Marko
1997 (TO 21-108)

Mefcon goes to Rautaruukki : Mefcon-kampanj
Hahlin, Pär; Monwall, Per-Arne
1997 (TO 21-107)

Return fines and dust within sintering process
Jouko Härkki et al.
1997 (TO 21-106)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat
Lilius, Kaj
1997 (TO 21-105)

Utveckling av ett nytt statiskt/dynamiskt styrsystem för konvertrar. Slutrapport
Daniel Widlund
1997 (TO 21-104)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat : slutrapport
Jerker Sterneland
1996 (TO 21-99)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat. Rapport
Sterneland, Jerker
1996 (TO 21-98)

Principles, structure and properties of Consim 3.0 : program for oxygen converter simulation. Report
Heikki Jalkanen, Marja-Leena Suomi, Marko Wallgren
1996 (TO 21-97)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Slutrapport
Håkan Johansson
1996 (TO 21-95; MF95065)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Delförsök 2
Håkan Johansson
1996 (TO 21-95; MF95064)

Tapphallsteknik. Slutrapport
Bror-Erik Sköld
1996 (TO 21-94; MF95071)

Teknikinventering järnkarbid. Slutrapport
Anna Dalhstedt, Joachim von Schéele, Jan-Olov Wikström
1996 (TO 21-103)

MEFCON goes to Rautaruukki. Delrapport
Hahlin, Pär; Monwall, P-A
1996 (TO 21-102; MF96031)

Stoftbildning vid konvertering. Slutrapport
Nedar, Lotta
1996 (TO 21-101)

Utveckling av en reduktionsutrustning vid KTH. Delrapport
Sterneland, Jerker
1996 (TO 21-100)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Rapport
Falk, Thomas
1995 (TO 21-93; MF95043)

MEFCON-kampanj i Luleå. Delrapport
From, Lars-Erik; Hahlin, Pär; Jonsson, Lage
1995 (TO 21-92; MF95019)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat : försöksomgång 2
Jerker Sterneland
1995 (TO 21-91)

Litteraturstudie över tapphallsteknik
Thomas Falk
1995 (TO 21-90; MF95014)

Den kemiska och mineralogiska sammansättningen hos dammpartiklar och annat material som separeras för recirkulation under processen vid ett sinterverk : rapport
Härkki, Jouko; Makkonen, Hannu T; Myllymäki, Pekka
1995 (TO 21-89)

Experimentell undersökning av pelletschargering i masugn. Rapport (diplomarbete)
Weegar, Jan
1994 (TO 21-87)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-85)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat. Rapport
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-85)

Beskickningsteknik masugnar : slutrapport
Falk, Thomas
1994 (TO 21-84; MF94029)

High temperature properties of iron ore agglomerates. A literature survey
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-83)

Förstudie järnkarbid : reserapport
Scheele, Joachim von; Tottie, Magnus; Wikström, Jan-Olov
1994 (TO 21-82; MF94018)

Testning av eldfasta material för masugnen. Delrapport
Härkki, Jouko
1994 (TO 21-81)

Sintering, essential process parameters and problems with dust and return fines : report
Härkki, Jouko; Kauko, Leiviskä; Myllymäki, Pekka
1994 (TO 21-80)

Some aspects to take in to accont in a blast furnace hearth and bottom refractory linings : report
Jalonen, Antti
1994 (TO 21-79)

Handling of dust and sludge from the converter process - todays practice at 12 european steel companies. Report
Lotta Nedar
1994 (TO 21-78)

Effects of mineralogical sintering processes and the physical properities of minerals on dust formation. Report
Härkki, Jouko; Makkonen, Hannu T
1994 (TO 21-77)

Masugnsdesign : slutrapport
Jan-Olof Wikström
1994 (TO 21-76; MF93067)

Kartläggning av stoft inom malmbaserade stålverk i Norden : rapport
Österberg, Lotta
1993 (TO 21-75)

Masugnens tapphål och rännor. Slutrapport
Sven Sundberg
1992 (TO 21-74)

Beräkningsmodell för Si-halt i råjärn. Slutrapport
Härkki, J.; Inkala, P.; Jokilaakso, A.; Raipala, K.; Suomi, M.-L.
1992 (TO 21-73)

Framställning av ELC- samt ELP-stål huvudsakligen i kombinerad LD. Slutrapport
Bergman, Dan; Bornegård, Niclas
1992 (TO 21-72; MF91048)

Optimization of blast furnace burden. Final report
Ajmal, Sohail; Edström, John-Olof
1992 (TO 21-71)

Reduction of "Optisinters" and "Alloyed Iron Oxides". Preliminary report
Ajmal, S.; Edström, John-Olof; El-Geassy, A.
1992 (TO 21-70)

Improving of the sinterplant's productivity : final report
Lilius, Kaj; Järvelä, Vesa; Jääskeläinen, K.; Raipala, Kalevi
1992 (TO 21-68)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Slutrapport
Björkman, Bo
1992 (TO 21-67)

Sintering of hematite ore fines in the production of "OPTISINTER". Report
Ajmal, Sohail; Edström, John Olof
1992 (TO 21-66)

Driftsuppföljning av LD-processen med särskild uppmärkamhet på fosfor. Examensarbete
Gunnar Melin
1992 (TO 21-65; MF91025)

Tapphålstegel för LD. Slutrapport
Härkki, Juoko; Jyrkönen, Satu; Kolsi, Jari; Kärjä, Jaakko
1991 (TO 21-64)

Casthouse practice and refractories an the UK and the Nordic countries. Proceedings from a Joint Meeting 10th September 1990 in Redcar
Sven Sundberg et al.
1991 (TO 21-63)

Styrning av masugn med hjälp av expertsystemteknik. Fastställande och programmering av beslutsregler för olika driftsituationer. Examensarbete utfört åt SSAB Tunnplåt AB i Luleå vid Institutionen för produktionsteknik, särskilt gruv- och stålindustri, K
Carl Petersohn, Carl Tivelius
1991 (TO 21-62)

The development of a real-time knowledge-based application for tapping operation strategy at the blast furnace. Delrapport
Christer Forsberg
1991 (TO 21-61)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik : Ironfeed : teknisk beskrivning. Delrapport
Karilainen, Leif; Sandberg, Jacob
1991 (TO 21-60)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik : Ironlink : teknisk beskrivning. Delrapport
Jacob Sandberg
1991 (TO 21-59)

Ironslave : teknisk beskrivning. Delrapport
Karilainen, Leif; Saxén, Henrik
1991 (TO 21-58)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik: Ironmaster. Teknisk beskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram & Jacob Sandberg
1991 (TO 21-57)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik: IMDB och dess menysystem. Teknisk beskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram; Karilainen, Leif
1991 (TO 21-56)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik. Systembeskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram; Sandberg, Jacob
1991 (TO 21-55)

Slutrapport för Jk 2118/88 "Masugnsstyrning"
Tekniska Högskolan. Institutionen för produktionsteknik, särskilt gruv- och stålindustri; Åbo Akademi. Instutitionen för Värmeteknik
1991 (TO 21-54)

Expertsystem för masugnsstyrning. Litteraturstudie
Jacob Sandberg
1991 (TO 21-51)

Utveckling av några basmodeller för kunskapsbaserad analys av masugnsdata. Rapport
Leif Karilainen
1991 (TO 21-50)

Tapphål och rännor vid några europeiska masugnar. Reseberättelse från en studieresa i Europa 12-16 juni 1989 med kommitte 2120/88 "Masugnens tapphallsteknik"
Sven Sundberg
1991 (JKF TO 21-53)

Studie av mangans inverkan på fosforrening med komplexa konverterslagger vid 1650, 1700 och 1750 C
Bornegård, Niclas
1991 (JKF TO 21-52)

Styrning av masugn med hjälp av expertsystem. Insamling av modellering av kunskap och driftsdata
Forsberg, Christer; Maurer, Anna
1990 (TO 21-48)

Tap hole refractories for LD (tapphålstegel för LD). Rapport
Gunaratnam, L.; Jyrkönen, S.; Härkki, J.
1990 (TO 21-47)

Phosphorus removal with basic slags under steelmaking conditions. Literature survey
Bornegård, Niclas
1989 (TO 21-46)

Improving sinter plant production. Report
Karl Jääskeläinen
1989 (TO 21-45)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Litteraturstudie
Rutqvist, Staffan
1989 (TO 21-44)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Litteraturstudie
Björkman, Bo; Rutkvist, Staffan; Wahlberg, Håkan
1989 (TO 21-43)

Sintring av slaggbildare : bränslen och metoder. Rapport
Jonasson, Tomas
1989 (TO 21-42)

Metallurgiska försök med hög järnhalt. Rapport
Nilsson, Leif
1989 (TO 21-41)

Kisels beteende i masugnens nedre del. Rapport
Härkki, J; Jokilaakso, A; Raipala, K
1989 (TO 21-37)

Sintring av järnmalm : rapport
John Olof Edström
1988 (TO 21-28)

Experimental study of MgO and CaO fluxed high-Fe "Opti-sinter" : rapport
Ajmal, Sohail; Edström, John, Olof
1988 (TO 21-27)

Masugnsstyrning : slutrapport
Forsberg, Sten
1988 (TO 21-26)

Insamling och kalibrering av masugnsdata. Generalized treatment of measurement data for process analysis. Prediction of hot metal silicon in blast furnace by multivariate time series modelling. : rapport
Uusi-Honko, Heikki
1988 (TO 21-25)

Model for blast furnace on-line simulation : part II: adaption of the model to process data : rapport
Henrik Saxén
1988 (TO 21-24)

Adaptiv simulering av masugn med timbaserade processdata : rapport
Karlstedt, Bertel
1988 (TO 21-23)

Datateknisk behandling och filtrering av mätdata från masugnar : rapport
Uusi-Honko, Heikki
1988 (TO 21-22)

"Ny konverterteknologi" : slutrapport
Holappa, Lauri; Kuusela, Pekka
1988 (TO 21-21)

Fosforrening med specialslagger II : rapport över laboratorieförsök
Holappa, L. E. K.; Heinonen, P.; Kolsi, J.
1988 (TO 21-20)

Inverkan av MgO vi sintringen : revidering av rapport TO 21-16
Härkki, J.; Järvelä V.; Lilius, K.
1988 (TO 21-16 rev.)

Beskickningsmaterials högtemperaturegenskaper. Sinter och sinter-pellets blandningar
P. Hahlin
1988 (JKF TO 21-30)

Beskickningsmaterials högtemperaturegenskaper. Sinter och- sinterpelletsblandningar. Rapport
Pär Hahlin
1987 (TO 21-19; MF87071)

Kinetics of steel dephosphorization by powder blowing
Holappa, Lauri E. K.; Zhang, H.; Zou, Z.
1987 (TO 21-18)

Fosforrening med specialslagger : rapport över laboratorieförsök
Holappa, Lauri E. K.; Jylhä, K.; Talvio, M.
1987 (TO 21-17)

Implementering av en termodynamisk simuleringsmodell för masugnar : rapport
Kilpinen, Antti
1987 (TO 21-15)

Continued development of models to serve and expert system
Gyllenram, Rutger; Xuegong, Bi
1987 (TO 21-14)

Sambandet mellan mikrostruktur och reduktionsegenskaper för några sintertyper, "likaresinter" : rapport
Borinder, Tor
1987 (TO 21-12)

Mathematical medelling and computer simulation and control of iron ore sintering process - a brief account of the current position : litteraturstudie
Khan, Sher Afzal
1987 (TO 21-11; TRITA-PROT 1987:1)

Influence of coke sieve analysis on the sintering process
Ajmal, Sohail
1987 (TO 21-10; TRITA-PROT 1986:21)

Preparation of sinter feed, preliminary report 1 : micropelletization and sintering of non-deslimed MAF magnetite concentrate
Ajmal, Sohail; Thunholm, Peter
1987 (TO 21-09; TRITA-PROT 1986:12)

Pannsinterundersökningar : likar-tester
Lundh, Per-Anders
1987 (TO 21-08; Utredning 86-724)

Programming the Muchi blast furnace model
Gyllenram, Rutger
1987 (TO 21-07)

Model for blast furnace on-line simulation : part II: model extension and preliminary parameter estimation
Henrik Saxén
1987 (TO 21-06)

Model for blast furnace on-line simulation : part I : basic structure and preliminary results
Henrik Saxén; von Schalien, Rudolf; Westerlund, Tapio
1987 (TO 21-05)

A method for calibrating industrial measurements
Fagervik, K.; Saxén, H.; von Schalien, R.; Uusi-Honko, H.; Westerlund, T.
1987 (TO 21-04)

Insamling och kalibrering av masugnsdata : mellanrapport
H. Uusi-Honko
1987 (TO 21-03)

Development a blast furnace simulation model
Gyllenram, Rutger; Xuegong, Bi
1987 (TO 21-02)

Användning av argon och kväve i slutet av blåsningen i LD-processen : litteraturstudie
Holappa, Lauri E. K.; Kolsi, Jari
1987 (TO 21-01)

Masugnens tapphål och rännor : reseberättelse från en studieresa i Europas 16 - 22 mars 1986 : sammanställd
Sven Sundberg
1986 (TO 21-13)

Fosforrening med specialslagger : rapport över laboratorieförsök för forskningsuppgift JK 2105/83 "Ny konverterteknologi"
Holappa, L.E.K.; Talvio, M.; Jylhä, K.
1986 (JKF B 599)

Inverkan av kisel- och manganhalten i råjärn på LD-processen : slutrapport = The effect of silicon and manganese contents in hot metal o oxygen converter process : final report
Holappa, L.
1985 (JKF D 556)

Avgång av kiselhaltiga gaskomponenter från koks och slagg i masugn : slutrapport = Evaporation of gaseous silicon components from coke and sla final report
Löfgren , Anette; Borinder, Tor
1985 (JKF D 552)

Si-inreduktion i masugn : slutrapport = Reduction of Si in blast furnace : final report
Härkki, J.; Lilius, K.; Tikkanen, M. H.
1985 (JKF D 551)

Faktorer som inverkar på råjärnets kiselhalt
Mustonen, A.; Raipala, K.; Härkki, J.
1985 (JKF D 534)

Kisels inreduktion i jämviktsförsök mellan masugnsslagg och råjärn = Reduction of Si in blast furnace slag-metal reaction equilibrium experime
K. Kaasinen, O. Ritamäki & J. Härkki
1985 (JKF D 533)

Blast furnace simulation models : a literature review
H. Saxen
1985 (JKF B 568)