Eldfasta material, FB 23080

Ett forskningsblock (FB) inom Jernkontorets teknikområde 23, Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi.

Ordförande

Karin Steneholm, Uddeholms AB 

Forskningschef

Robert Vikman, Jernkontoret

Forskningsblockets medlemsföretag

BETKER OY, Ylivieska
Calderys Nordic AB, Köping
Höganäs Sweden AB, Halmstadsverken, Halmstad
RHI Refractories Nord AB, Stocksund
SSAB Europe, Luleå
SSAB Europe Oy, Brahestad
SSAB Special Steels, Oxelösund
Uddeholms AB, Hagfors
Vesuvius Scandinavia AB, Luleå

Adjungerade institut och högskolor

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Forskningsblocket bevakar och utför forskning inom området eldfasta material för ståltillverkning (skänkar, skänkugnar och stränggjutning).

  • Säkerhet
  • Stålkvalitet
  • Totalekonomi för eldfasta material

Keramiskt utbildningspaket

Inom forskningsblocket Eldfasta material har ett omfattande utbildningspaket tagits fram, rapport D 830. Rapporten är tillgänglig utan kostnad för medlemsföretag inom teknikområde 23. Den finns på svenska och på finska.
Kontakta forskningschefen om du som är medlem vill ha ett exemplar.

Övriga kan beställa rapporten här.