Jernkontorets teknikområden

Forskningen inom Jernkontorets 15 teknikområden omfattar hela tillverkningskedjan. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska komma till praktisk användning. 

Forskning i alla led, från råvara till produkt

Gemensam forskning bedrivs inom 15 teknikområden (TO). Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning.

Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi, restprodukter och hållbarhetskompassen. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten.

Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet.

Mål och inriktning

Målet med forskningen är att stärka industrins konkurrenskraft inom respektive teknikområde. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att kunna användas i företagen. Parallellt pågår även grundforskning. Teknikbevakning sker också inom teknikområdena.

Finansiering

Teknikområdena söker oftast projektfinansiering via de större forskningsprogrammen, men även andra finansiärer förekommer. Företagen som deltar i forskningsprojekten bidrar både med kontant- och naturainsatser i form av egen arbetstid och industriförsök.

Utförare

Jernkontorets avdelning för forskning och utbildning leder arbetet inom teknikområdena. Forskningen utförs i regel i samarbete mellan företag och forskningsutförare, såsom universitet, högskolor och industriforskningsinstitut. Vanliga partners är KTH, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna på den akademiska sidan. På institutsidan finns samarbete med bland andra Swerim, men sammantaget är ett tjugotal forskningsutförare engagerade i forskningen.

Så kallad bruksforskning förkommer också. Det innebär att forskningen utförs vid de deltagande företagen och använder deras egna resurser.

Teknikområde Forskningschef  
TO 23 Metallurgi Christer Ryman
TO 24  Gjutning och stelning  Christer Ryman
TO 31  Band och plåt  Rachel Pettersson
TO 32 Stång och profil  Rachel Pettersson
TO 33 Tråd Rachel Pettersson
TO 34 Rör Rachel Pettersson
TO 41 Stålutveckling och applikationer Rachel Pettersson
TO 43 Rostfria stål Rachel Pettersson
TO 44 Oförstörande provning Jonas Gurell
TO 45 Analytisk kemi Jonas Gurell
TO 51 Energi- och ugnsteknik  Helena Malmqvist
TO 55 Restprodukter Christer Ryman
TO 60 Digitalisering Helena Malmqvist
TO 80  Pulvermetallurgi Bo Larsson (t.f.)
TO 86 Hållbarhetskompassen Kristian Skånberg