Stipendium inom energi- och ugnsteknik för ståltillverkning

Jernkontorets teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik har instiftat ett stipendium inom energi- och ugnsteknik för ståltillverkning.

Jernkontorets teknikområde Energi- och ugnsteknik arbetar med att identifiera nya sätt att öka energieffektiviteten vid produktion inom svensk stålindustri. Stora mängder energi används vid värmning, bearbetning, behandling och kylning för framställning av olika stålprodukter. Teknikområdet berör allt från minskad bränsleförbrukning till energisparande utformning av framställningsprocesser. Målet är att främja den svenska stålindustrin på världsmarknaden och bidra till en minskad miljöpåverkan vid framställning av unika produkter.

Är det här ett område som intresserar dig?

För att få detta stipendium bör du vara student, doktorand eller senior forskare vid en högskola eller universitet i Sverige. Stipendiebeloppet kan användas för att genomföra laboratorieuppgift/datorsimulering (exempelvis examens-/projektarbete), konferensdeltagande, studieresa, eller utbytesarbete som kan kopplas till energi- och ugnsområdet. Du kan till exempel få bidrag till materiel, konferensavgift, reseutgifter eller uppehälle.

Stipendium kan erhållas på upp till 30 000 kronor.

Ansökningsprocessen är öppen året runt och ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill göra, CV, betyg samt rekommendation från ansvarig professor/handledare.

Styrelsen för teknikområde Energi- och ugnsteknik meddelar om beslut efter nästkommande styrelsemöte (inom fyra månader från inskickad ansökan).

Aktivitet måste vara genomförd inom ett år från att anslag erhållits.

Inom ett halvår efter genomförd aktivitet ska du lämna in en kort dokumentation och berätta om aktiviteten på ett av teknikområdets styrelsemöten.

Det är också möjligt att ansöka om max 10 000 kronor efter utfört examensarbete som berör energi- och ugnsteknik för ståltillverkning. I detta fall ska rapporten från examensarbetet skickas in tillsammans med ett följebrev och du ska vara beredd att presentera arbetet på ett av teknikområdets styrelsemöten.

Ansökan sänds till:
Helena Malmqvist, forskningschef Energi- och ugnsteknik
Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm

eller per e-post till helena.malmqvist@jernkontoret.se