Stålnytta

Stålföretagen i Sverige tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Vår industri ligger i framkant när det kommer till innovation och vårt stål efterfrågas över hela världen. När de svenska stålprodukterna används bidrar de till en mer hållbar utveckling. Det kallar vi #stålnytta.

Ta del av filmerna och intervjuerna på den här sidan och kom gärna tillbaka, vi fyller löpande på med fler exempel på stålnytta.