Ståldagen 2020

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. 

Under Ståldagen samlas människor som på något sätt jobbar med framtidens samhällsutmaningar. Företrädare för politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället möts för att diskutera hur fler jobb kan skapas i hela landet, hur svensk basindustri kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål och hur svensk innovation kan öka och skapa framtidens miljösmarta lösningar och hållbara städer.

Ståldagen tar avstamp i svensk stålindustris gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid

Boka in 2 december för Ståldagen 2020

Vi från svensk stålindustri vill träffa dig. Den 2 december är det åter dags för stålindustrins stora, gemensamma visionsdag.

Just nu planerar vi ett inspirerande program till Bryggarsalen i Stockholm. Från våren 2020 har vi dock lärt oss att mycket kan hända på kort tid. Skulle omständigheterna kräva att vi inte kan ses fysiskt, så kommer vi naturligtvis att erbjuda en digital Ståldagen istället.

Årets tema: Förändring för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri

Med utgångspunkt i den svenska stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid, kommer vi att utforska förändringar ur geopolitiska och lokala, kortsiktiga och långsiktiga samt möjlighetsinriktade och framtvingade, perspektiv. Perspektiv som återspelas i årets tema, att kunna se förändring som en möjlighet.

Tentativ plan för Ståldagen 2020

Tidpunkt: Onsdagen den 2 december 2020

10.00-12.00 Fördjupande workshops

12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Program med föredrag, inspiration och paneler på scenen
17.00-18.00 Mingel
18.00-21.30 Middag

Plats: Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12N i Stockholm (samma vackra plats som förra året, men skönare stolar och mer benutrymme utlovas!)

Det kommer också att vara möjligt att följa stora delar av konferensen digitalt.

Bokmärk jernkontoret.se/staldagen

Vi uppdaterar denna sida löpande. Efterhand det som det blir klart kommer vi här att komplettera med information, program och anmälningsformulär.

Kontaktperson

Vid frågor, välkommen att kontakta jennie.solang@jernkontoret.se

Läs om tidigare Ståldagar: