Bibliography of ironworks: Ö

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

An asterisk (*) in front of the title indicates that it is not available in Jenkontoret's library.

Öllösa järnbruk.

Jansson, E. Alfred: Den förste Tersmeden och hans verksamhet vid Öllösa, Björndams och Stålboga järnbruk. Ett 300-årsminne. - Stockholm, 1941. 85 s. Ill.

Ölsboda bruks AB.

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Ölsboda bruks AB behandlas på s. 84-85.

Örbäcks hammare.

Molander, Bo: Ett medeljärn från 1600-talet. (Jernkontorets annaler. Årg. 167 (1983) nr. 6, s. 36.)

Örlingshyttan.

Palmqvist, Albert: Örlingen och Örlingshyttan i Gåsborns socken. Arkivaliska och topografiska anteckningar om en bortglömd finnbygd. -Filipstad, 1931. 15 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 1)

Österby bruk.

Dahlgren, E. W.: De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider (intill 1627). (Med hammare och fackla. 1 (1928) s. 1-88.)

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm], 1957-1959. 5 bd.
1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av] Karl-Gustaf Hildebrand. - 1957. 487 s. Ill.
2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
3. Nittonhundratalet. [Av] E. Söderlund, P. E. Wretblad. - 1957. 802 s. Ill.
4. Kavalkad. [Av] Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av] Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Fernell, Erik: Sigurd Lindman. Bruksförvaltare på Österby. (Fagersta forum. Årg. 17 (1962) nr. 4, s. 32-35.)

Hellström, C. P.: [Beskrifning på en af uppsättaren Björk inventerad] slagg-ugn med spjäll [vid Österby]. (Jernkontorets annaler. Årg. 3 (1819) s. 97-101, pl. 8.)

Höglund, Karl: Hur degelstålet räddade Österby bruk. (Fagersta forum. Årg. 12 (1957) nr. 1, s. 21-26.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Österbybruk behandlas på s. 210-224.

Tamm, P. A.: Smältnings-försök i slagghyttan vid Österby bruk i Roslagen. (Jernkontorets annaler. Årg. 6 (1822) s. 158-162.)

Överums bruk

Priskurant på aktiebolaget Öfverums bruks tillverkningar af åkerbruksredskap & gjutgods m. m. gällande utan förbindelse från den 1 febr. 1895. - Stockholm, 1895. 56 s.

[Ekerot, Gunnar]: Öfverums Bruk. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 2 (1896) h. 9, s. 99-106.)

Jansson, E. Alfred: Överums bruk. Tre hundra år 1654-1954. - Överum, 1955. 319 s. Ill.

Jansson, E. Alfred: Överums bruk 300 år. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 31 (1954/55) s. 435-457.)

*Fischer, Walther: Överums bruk. Några bilder från verksamheten vid bruket åren 1816-1831. (Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande. 13 (1956) s. 65-80.)

*Överums bruk. En modern industri med anor. - Överum, 1962. 156 s. Ill.

Fritz, Martin: Från kanoner till plogar. Överums bruk under 1800- talets första hälft. (Fritz, M. & Berglund, B: Gjutjärnets tidsålder. D. 1. Svensk järngjutning fram till 1800-talets mitt. - Jönköping, 1989. S. 159-178.).