Bibliography of ironworks: E

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

An asterisk (*) in front of the title indicates that it is not available in Jenkontoret's library.

Edskens masugn

Några minnesblad om bessemermetodens genomförande vid Edske masugn 1858 och dess utveckling vid Sandvikens bruk intill
1883. - Stockholm, 1883. 32 s. Ill.

Johansson, Arvid: På det svenska bessemerstålets 75-årsdag. (Med hammare och fackla. 5 (1933-34) s. 33-47.)

Norberg, P[etrus] Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
Högbo bruk med Edskens masugn behandlas på s. 310-318. - Även utgiven som särtryck.

Lindroth, Gustaf T.: Ur Bessemerprocessens utvecklingshistoria vid Edskens masugn åren 1857-1858 och jämförelse med dess första efterföljare vid Långshyttan och Västanfors i början
av 1860-talet. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1960) h. 4, s. 143-222.)

Carlberg, Per: Bessemerförsöken vid Edsken åren 1857-1858. Kommentarer till Gustaf T. Lindroths uppsats i häfte 4, 1960. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 1, s. 224-229.)

Carlberg, Per: Bessemermetodens genombrott vid Edsken och Högbo. (Med hammare och fackla. 22 (1962) s. 7-130.)

Ehrendals bruk

Hahr, Gösta: Ehrendals styckebruk. Ett axplock ur dess historia. (Arte et marte. 1953, s. 37-41.)

Lindgren, H. A.: Slagghögen berättar. Några anteckningar kring Ehrendals nedlagda styckebruk. (Svensk smidestidning. Årg. 44 (1959) s. 61-63.) 

*Gerdtman, Folke: Ehrendals brukshistoria - föremål för forskarmöda. (Gerdtman, F.: Den gamla Gnestabygden. 1963, s. 14-15)

Eksjöhovgårds kopparverk

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
Fredriksberg och Eksjöhovgårds kopparverk behandlas på s. 46-51.

Engelsbergs bruk, Västervåla skn

Engelsberg. Ett gammalt minnesrikt järnbruk. (Från svenska bruk. 4 (1927) nr. 11, s. 8-11.)

Norberg, P[etrus]: Bidrag till Engelsbergs bruks historia. Ur gamla papper och arkiv samlade och med anledning av Engelbrektsminnets firande utgivna. - Stockholm, 1934. 557 s. Ill.

*Sillén, Gunnar: Engelsbergs bruk. (AT. Arkitekttidningen. 1974, nr. 14, s. 5-6.)

*Bauer, Walter: Engelsbergs bruk. Bruksherrgårdens trädgård. Del av ett pilotprojekt i det europeiska byggnadsvårdsåret. (Lustgården. 55/56 (1974-76) s. 7-15.)

Blomstrand, Håkan & Svensson, Hans: Anläggningar vid Engelsbergs bruk. Karta med kommentar. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 47-61)

Broman, Lena & Wikström, Margareta: Engelsbergs bruk. Bostadsbebyggelse och bostadsförhållanden under 1900-talet. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 62-86)

*Bystedt, Britt-Marie: Industriminnen som lever. (Vår industri. 4 (1975) nr. 8, s. 26-29.)

*Engelsbergs bruk. (Byggnadsvård inom Hallands, Kristianstads, Malmöhus län. Ombyggnadskonferens... Utg. av Statens industriverk. SIFU-enheten. Stockholm, 1975, s. 4-5)

*Engelsbergs bruk. En kortfattad historisk orientering. Utg. av Avesta Jernverks AB. - Avesta, 1975. 9 s.

Hermelin, Bo: Engelsbergs bruk. En historisk orientering. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 5-23)

*Johanson, Sture: Byggnadsminne bevaras. Restaurering på rätt sätt. (Byggnadsindustrin. 45 (1975) nr. 13, s. 11-12, 14.)

Lundén Thomas: Ett samhälle och dess invånare i tiden och geografin. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 87-105)

*Lundén, Thomas & Sporrong, Ulf: Ängelsberg - bruk och samhälle. Stockholm, 1975. 122 s. Ill. (Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen. Rapporter, 1975:3)

Nisbeth, Åke: Bebyggelsen vid Engelsbergs bruk. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 53 (1975) s. 24-46)

*Nisser, Marie: Engelsbergs ironworks. (Architectural review. 157 (1975) Jan., s. 29-34.)

Swedish industrial archaeology. Engelsberg ironworks. A pilot project. Ed. by Bengt Holtze ... - Stockholm, 1975. 363 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 18)

*Wretholm, Eugen: Här dånar ännu hammarslagen. Veckojournalens miljöpatrull i Engelsberg. (Veckojournalen. 1975, nr. 32, s. 18-19, 50.)

*Åhlström, Per: Här dånade hammarslagen. (Metallarbetaren. 86 (1975) nr. 39, s. 22-24.)

Nisser, Marie: Engelsbergs bruk. En vägledning. - Stockholm, 1976. 64 s. Ill.

*Nordin, Erik: Skrytprojekt, inte pilotprojekt. (Arkitektur. 76 (1976) nr. 1 s. 27-28.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
 Engelsbergs bruk behandlas på s. 40-51.

Norberg, Axel: Gabriel Casper Timm på Engelsberg som tidningsläsare och boksamlare. (Bergslagsarkiv. Årg. 2 (1990) s. 46-60.)

Dellbeck, Johan & Nordh, Ulf: Engelsbergs bruk, herrsmedjan. Renovering hösten 1993. Antikvarisk kontrollrapport och dokumentation. - [Västerås, 1994] (duplic.). 40 bl. Ill.

*Holm-Alvestrand, Kerstin: Engelsbergs bruk. En dörr till världsarvet. (ICA-kuriren. 1995, nr. 45.)

*Norberg, Axel: Engelsberg under 1700-talet. (Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. 74 (1997) S. 50-51.)

*Söderholm, Sture: Vykort från Engelsberg och Västervåla från 1900 till 1950. Redaktör: Sture Söderholm. - Västerås, 1998. 30 s. Ill.

Eskilstuna fristad

Hellberg, Knut: Järnets och smedernas Eskilstuna. Bidrag till smidesindustriens historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott. - Katrineholm, 1937-1938. 2 vol. 356 + 372 s.  Ill.

Carl Gustafs stad. Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Utg. av Eskilstuna stad vid 300-årsjubiléet 1959. - Eskilstuna, 1959. 226 s., 25 pl.-bl., 1 kartbl. Ill. (Historiska skrifter, 1)

Ohlsson, Bror-Erik: Eskilstuna fristad. Fristadsinrättningen i Eskilstuna före sammanslagningen med gamla staden 1771-1833. Utg. av Eskilstuna kommun vid 200-årsjubiléet 1971. - Eskilstuna 1971. 241 s. Ill. (Historiska skrifter, 3)

Hörsell, Ann: Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850. - Uppsala, 1983. 205 s. (Studia historica Upsaliensia, 131) 

Magnusson, Lars: Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. - Stockholm, 1988. 411 s. Ill. (Människan i historien)