Projekt 1 (2015-2016): Svensk stålindustri för ökad samhällsnytta

Det råder stor osäkerhet om utvecklingen i världen – både i ett kortare (2020) och längre perspektiv (2050). Oavsett vad man tror eller tycker om hur framtiden kommer att te sig är denna osäkerhet något som svensk stålindustri måste förhålla sig till i sin strävan att uppnå sin vision om att leda teknikutvecklingen och att locka till sig och vidareutveckla kreativa medarbetare och samarbetspartners för att kunna leverera enbart samhällsnyttiga produkter. Resultatet från arbetet under projektets första del blev en gemensam kunskapsökning, en scenariorapport till 2050 och en projektrapport i form av en strategisk handlingsplan i tio punkter.

Scenarierna tjänade som utgångspunkt för fortsatt arbete om hur olika typer av strategiska åtgärder kan bidra till en fortsatt konkurrenskraftig och samhällsnyttig svensk stålindustri som klarar att navigera i relation till olika framtida samhällsutvecklingar och att aktivt bidra till en önskvärd framtid. Förslagen på de tio strategiska åtgärderna som föreslås i denna slutrapport är på så vis relevanta oavsett vilket scenario – eller en blandning utav dem – som faktiskt inträffar. Det är den samlade effekten av förslagen som är ömsesidigt förstärkande, men fler aktörers agerande behövs för att få full utväxling, då samverkan är en förutsättning för att möjliggöra visionen.

Utöver rapporterna producerades även fyra filmer; en kort och en lång film om slutrapporteringen av projektet samt en kort och en lång film från seminariet #samhällsnytta den 8 juni.