Vision 2050: Stål formar en bättre framtid

Järn- och stålindustrins gemensamma vision "Stål formar en bättre framtid" tar sikte på 2050 och bygger på tre åtaganden: vi leder teknikutvecklingen, vi föder kreativa individer och vi skapar miljönytta.

Här kan du läsa mer om visionen och om hur järn- och stålindustrin arbetar med att förverkliga den, om hur svenskt stål skapar miljönytta och om hur industrin på flera sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.