Miljö, energi och klimat

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om hur järn- och stålindustrin arbetar för att klara den pågående omställningen med bibehållen konkurrenskraft och hur stål som material är helt nödvändigt för utvecklingen av det hållbara samhället. En avgörande del i detta arbete är åtgärder för svensk elförsörjning – både vad gäller elnät och kraftproduktion. Vi kan också berätta om de konsekvenser som EU:s regler för bland annat industriutsläpp och utsläppshandel kan få, nationellt och globalt.


Helén AxelssonHelén Axelsson

Miljö- och energidirektör, Jernkontoret 

Helén är specialist på energi, klimatfrågor, EU:s utsläppshandel och andra styrmedel. Värnar om helhetsperspektivet i miljödebatten.

 

Kontakt:
e-post: helen.axelsson@jernkontoret.se
telefon: 070 370 92 31

Eva BlixtEva Blixt

Rådgivare i miljöfrågor, Jernkontoret

Eva är expert på stålindustrins restprodukter, EU:s industriutsläppsdirektiv (IED), en rad olika BREF-dokument och BAT-slutsatser samt avfallsfrågor. Eva är nationalekonom med ett förflutet inom Regeringskansliet och Riksbanken. 
Kontakt:
e-post: eva.blixt@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 95

Sophie CarlerSophie Carler

Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor, med fokus på tillståndsprocesser, Jernkontoret.

Sophie är marinekolog och har under livets gång växlat mellan flera professioner: föreläsare på universitet, konsult, forskningssekreterare på Formas och rådgivare för industrin. De senaste 20 åren har Sophie drivit miljöfrågor med fokus på vatten och hav, ekosystem, miljöledningssystem och hållbarhet. Hon delar gärna med sig av sina erfarenheter och hon brinner för att öka industrins hållbarhet genom dialog och samverkan med övriga samhällsaktörer, nu med fokus på tillståndsprocesser. Sophie talar även flytande franska och spanska.
Kontakt:
e-post: sophie.carler@jernkontoret.se
telefon: 070 398 56 89 

Maria LångbergChristina Friborg

Hållbarhetsdirektör, SSAB

Christina är folkrättsjurist och har tidigare bland annat jobbat på Sandvik som Head of Sustainable Business, drivit eget bolag inom hållbarhet samt arbetat på Sida, UNHCR och OSCE bl a i Burundi, Tanzania och Kosovo. Hon kan ta ett brett grepp om olika hållbarhetsfrågor, och är väl insatt i den gröna omställningen som pågår inom industrin.
Kontakt:
e-post: christina.friborg@ssab.com
telefon: 

Björn HaaseBjörn Haase

Chef icke-metalliska produkter, Höganäs AB

Björn har över trettio års erfarenhet i branschen och talar gärna om möjligheterna att använda stålindustrins restprodukter och stålindustrins insatser för haven, bland annat genom partnerskapsprojektet Minrent inom Metalliska material. Björn svarar även gärna på frågor om hållbarhetsfrågor och ståltillverkning i allmänhet. 
Kontakt:
e-post: bjorn.haase@hoganas.com
telefon: 042 33 81 64

Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Marcus tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Pär HermerénPär Hermerén

Rådgivare i energi- och klimatfrågor, Jernkontoret

Pär är energiexpert med många års erfarenhet från både den offentliga och privata sidan och anlägger gärna ett helhetsperspektiv på frågor om bland annat energieffektivisering och energiförsörjning. Pär är civilekonom och leder Jernkontorets energiråd.  
Kontakt:
e-post: par.hermeren@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 57

Thomas Hörnfeldt Thomas Hörnfeldt

Chef för hållbara affärer och omvärldsanalytiker, SSAB

Thomas har lång och bred erfarenhet av stål och verkstadsindustrin i Sverige och är utbildad civilingenjör vid KTH och har dessutom en MBA från Uppsala universitet. Thomas kan svara på allt från hur stål tillverkas till hur världsmarknaden, handeln och jobbtillväxten inom industrin ser ut. Dessutom är han ett proffs på hållbarhetsfrågor inom stålindustrin. 
Kontakt:
e-post: thomas.hornfeldt@ssab.com
telefon: 070 83 34 14

Katarina KangertKatarina Kangert

Chef för hållbarhet och säkerhet, Ovako

Katarina har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Hon började på Ovako i Hällefors 2008 och har där haft flera roller, till exempel EHS-chef (Environment, Health & Safety), servicechef och produktionschef för Medium-valsverket. Sedan 2018 är Katarina övergripande ansvarig för hållbarhet och säkerhet på Ovako. Hon har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och svarar gärna på frågar om stålindustrins miljö- och klimatutmaningar, den gröna omställningen samt om säkerhet och arbetsmiljö.
Kontakt:
e-post: katarina.kangert@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Göran NyströmGöran Nyström

Senior Advisor, Ovako

Göran är civilingenjör från Uppsala och har arbetat med stål och produkter baserade på stål och hårdmetall större delen av sitt liv, inom såväl marknad som produktion och produktutveckling. Han kom från Sandvik till Ovako 2012. Göran kan det mesta om skrotbaserad ståltillverkning och kan förklara vad det är för skillnad på stål och stål. Dessutom pratar också Göran gärna om produktutveckling, hållbara och innovativa värdekedjor samt stålindustrins roll i den cirkulära ekonomin.
Kontakt:
e-post: goran.nystrom@ovako.com
telefon: 08 622 13 09

Martin PeiMartin Pei

Teknisk direktör, SSAB

Martin är doktor i metallurgi från KTH med bred och internationell erfarenhet från stålindustrin. Han har jobbat på SSAB sedan 2001 och innehaft flera roller, bland annat som forskningschef på metallurgin och produktionschef för stålverket, samt affärsområdeschef för SSAB APAC. Sedan 2007 har Martin varit teknisk direktör på SSAB och han är även styrelsemedlem i HYBRIT Development AB, som är ett samriskbolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för utveckling av teknologi för en fossilfri stålindustri.
Kontakt:
e-post: martin.pei@ssab.com
telefon: 08 45 45 780

Annika RoosAnnika Roos

Vd, Jernkontoret

Annika har 35 års erfarenhet från stålindustrin, bland annat som global chef för Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är väl insatt i frågor som rör järn- och stålindustrins omställning såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsfrågor. Hon pratar också gärna om konkurrenskraft och jobb och hur aktuella EU-frågor påverkar svensk järn- och stålindustri. 
Kontakt:
e-post: annika.roos@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 01