Jobb, konkurrenskraft och landsbygd

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om den svenska stålindustrins internationella konkurrenskraft, behoven av effektiva transporter och en väl fungerande infrastruktur, om stålindustrins betydelse för jobben, landsbygden och för Sveriges ekonomi.


Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Monika GuténMonika Gutén

Vd, Tibnor Sverige och Danmark

Monika är civilekonom med lång erfarenhet inom stålindustrin, från Sandvik och SSAB, framförallt med affärsutvecklingsfrågor. Monika sitter också i styrelsen för Industriarbetsgivarna och pratar gärna om vikten av svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Mångfald, arbetsmiljö och säkerhet är också frågor som Monika brinner för.
Kontakt:
e-post: monika.guten@tibnor.com
telefon: 010 484 00 00

Phetra EricssonPhetra Ericsson

Personaldirektör, Ovako

Phetra började på Ovako 2011 som HR chef i Hällefors och efter sin roll som tillförordnad platschef är hon idag Personaldirektör och ansvarar även för säkerhet, miljö, hållbarhet och kommunikation.
Phetra har ett stort engagemang i frågor som rör kompetensförsörjning och pratar gärna om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, hur företag måste engagera sig på de orter de verkar och hur man ska skapa rätt förutsättningar för framtida kompetensförsörjningsbehov.
Kontakt:
e-post: phetra.ericsson@ovako.com
telefon: 08 622 13 34

Per BondemarkPer Bondemark

Vice vd och inköpsdirektör, SSAB

Kan allt som är värt att veta om stålproduktion, inköp och transporter. Leder Näringslivets transportråd och vill bl.a. se långsiktiga satsningar på utbyggnad och underhåll av järnväg och vägar. Per anser att de nya svavelreglerna för marint bränsle skapar orättvis konkurrens, de medför att små länder som Sverige och Finland tvingas ta ledningen när det gäller att förändra miljöpåverkan av den globala handelsflottan.
Kontakt:
e-post: per.bondemark@ssab.com
telefon: 0243 700 00 (vxl.)

Thomas Hörnfeldt Thomas Hörnfeldt

Hållbarhetschef och omvärldsanalytiker, SSAB

Thomas har lång och bred erfarenhet av stål och verkstadsindustrin i Sverige och är utbildad civilingenjör vid KTH och har dessutom en MBA från Uppsala universitet. Thomas kan svara på allt från hur stål tillverkas till hur världsmarknaden, handeln och jobbtillväxten inom industrin ser ut. Dessutom är han ett proffs på hållbarhetsfrågor inom stålindustrin. 
Kontakt:
e-post: thomas.hornfeldt@ssab.com
telefon: 070 83 34 14

Bo-Erik PersBo-Erik Pers

Vd, Jernkontoret

Har mångårig erfarenhet från stålindustrin bland annat som marknadsdirektör och FoU-chef på SSAB. Passion för konkurrenskraft och svenska förutsättningar att konkurrera globalt. Bo-Erik är även medlem i Industrirådet, ordförande i två av ägarbolagen till forskningsinstitutet Swerim samt ordförande för SIS styrelse (Swedish Standards Institute). 
Kontakt:
e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se
telefon: 070 638 20 22

Mathias TernellMathias Ternell

Handelspolitisk direktör, Jernkontoret

Juristen som har stenkoll på läget på stålmarknaden, handel och konkurrensvillkor. En aktuell fråga handlar om Kinas prisdumpning i EU. Mathias lämnade regeringskansliet och Bryssel för att ägna sig åt svensk basindustri och dess villkor. 
Kontakt:
e-post: mathias.ternell@jernkontoret.se
telefon: 070 257 41 41

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@ssab.com
telefon: 08 45 45 700