Ståldagen 2016

Ståldagen 2016 ägde rum den 9 november på IVA i Stockholm. Här kan du ta del av programmet samt bilder från dagen.

Detta hände under Ståldagen 2016

Foto: Andrzej Markiewicz.

Välkommen till Ståldagen!

Bo-Erik Pers och Jon Forssell

Jon Forssell, moderator och Bo-Erik Pers, Jernkontoret.

Från stålskrot till Lady Gaga-skor

Naim Josefi är designern som vunnit svenska Project Runway och designat för Lady Gaga, bland annat ett par 3D-printade skor i återvunnet stål. Hans innovativa design med exklusiva material blandar elegans med lekfullhet och optimism.

Naim Josefi

Rapport: Basindustrin är motorn för jobben

Nima Sanandaji är samhällsdebattör och författare med en doktorsexamen i polymerteknik i bagaget. Hans hjärtefråga är kompetensförsörjning och han har tidigare bland annat skrivit rapporten ”Renässans för industriell utveckling” och ”Materialrevolutionen”.

Nima Sanandaji

Panel: Hur skapar vi konkurrenskraft i Sverige?

Sverige hamnar ofta högt i internationella mätningar om konkurrenskraft, men hur ska konkurrenskraften egentligen mätas och vägas mot andra politiska mål?

Bo-Erik Pers, Karin Svensson Smith, Anders Ferbe, Lena Sellgren

Bo-Erik Pers, Jernkontoret, Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot MP, Anders Ferbe, IF Metall och Lena Sellgren, Business Sweden.

Industrin i framtiden - en trendanalys

Göran Carlsson är vd och koncernchef på Swerea AB - en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt.

Göran Carlsson

Sverige leder teknikutvecklingen 2050

Vad skulle behövas för att Sverige ska (fortsätta) leda utvecklingen 2050 och hur kan tjänstesektor och basindustri samverka?

Pasi Kangas, Anna-Karin Hatt, Göran Carlsson

Pasi Kangas, Sandvik Materials Technology, Anna-Karin Hatt, Almega och Göran Carlsson, Swerea.

Genomförandet av Agenda 2013 - framgångsfaktorer

Ardalan Shekarabi (S) är civilminister och har ett särskilt ansvar för det nationella genomförandet av Agenda 2030 – vägen till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Ardalan Shekarabi

Så vill industrin bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål

Goda exempel från representanter från gruv- och stålindustrins hållbarhetsnätverk.

Thomas Hörnfeldt, Christina Båge-Friborg

Thomas Hörnfeldt (SSAB) och Christina Båge-Friborg (Sandvik).

Stålindustrin och Stockholm Environment Institute i gemensamt forskningsprojekt för ökad samhällsnytta

Eva Blixt

Eva Blixt, Jernkontoret.

Karl Hallding

Karl Hallding, Stockholm Environment Institute (SEI).

HYBRIT: Koldioxidfri stålproduktion - utopi eller möjlighet?

SSAB, LKAB och Vattenfall vill ta ansvar för att medverka till det långsiktiga målet att göra Sverige fossilfritt och har därför initierat projektet HYBRIT med syfte att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.

Markus Petäjäniemi, Martin Lindqvist, Karl Bergman

Markus Petäjäniemi (LKAB), Martin Lindqvist (SSAB) och Karl Bergman (Vattenfall).

Debatt: Hur ser framtidens basindustri ut?

Ungdomspolitikerna

Jon Forssell (moderator), Philip Botström (SSU), Joar Forssell (LUF), Axel Hallberg (Grön Ungdom), Benjamin Dousa (MUF), Magnus Ek (CUF), Christian Carlsson (KDU) och Felix Byström (SDU).