Ståldagen 2023

Ståldagen är järn- och stålindustrins stora, gemensamma visionsdag. I år kommer Ståldagen att arrangeras tisdagen den 5 december. Boka gärna in detta datum i din kalender!

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. 

____

Ståldagen 2023

Tisdagen 5 december är det dags för den åttonde upplagan av Ståldagen. Temat är konkurrenskraft  där vi kommer att diskutera högaktuella frågor som:

  • Sverige i EU:  Hur bör Sverige agera i EU för att värna svenska företag och svensk konkurrenskraft utifrån svenska förutsättningar?
  • En forskningsproposition för konkurrenskraft: Hur kan Sverige använda sin position som kunskapsintensiv nation i framkant?
  • Energisamtal: Hur nyttjar vi tillgänglig effekt till fullo, för att möjliggöra för fler att ställa om?

Vi firar också att järn- och stålindustrins gemensamma vision,  Stål formar en bättre framtid , i år fyller tio år.

 

Anmälan

I år hålls Ståldagen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) konferenslokaler nära Stureplan i Stockholm. Eftersom intresset varit stort är de fysiska platserna nu fulltecknade. Men det går fortfarande att anmäla sig för digital medverkan då dagen livesänds.

Program och länk till digital anmälan hittar du här.

Dagen kommer också att sändas digitalt.

Programtider för dagen:

12.00-13.00: Lunch

13.00-17.00: Program med paneldiskussioner och intressanta talare

17.00-18.30: Mingel 

18.30-22.00: Middag

 

Programmet i korthet (uppdateras löpande)

 

Vad står på spel när EU går till val?

Vad står på spel när hela unionen går till val i maj nästa år? Hur ser egentligen Sveriges position ut när vi förlorat vår närmaste bundsförvant Storbritannien? Och hur viktig blir den nya kommissionen?

Talare: Anna Stellinger, EU-chef Svenskt Näringsliv


Sverige i EU: Hur värnar vi svenska företags konkurrenskraft?

Hur bör Sverige agera i EU för att värna svenska företag och svensk konkurrenskraft utifrån svenska förutsättningar? Hur kan svenska representanter påverka i olika institutioner för att säkerställa att svenska förhållanden inte missgynnas? Och vilken roll har så kallad goldplaiting för svensk konkurrenskraft – vad gör Sverige annorlunda jämfört med andra länder vid implementering av EU-lagstiftning?

Panel: Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C), Karl-Petter Thorwaldsson, SSAB


Forskning för konkurrenskraft

Svensk järn- och stålindustri är högt specialiserad med avancerade produkter som ligger i framkant vad gäller både kunskap och innovation. Fortsatta framgångar bygger på möjligheten att attrahera och utveckla högkompetent arbetskraft och fortsatt forskning. Samtidigt utmanas Sverige, som en kunskapsintensiv nation, allt mer. Mätningar från OECD visar att länder både inom och utanför EU ökat sina investeringar inom forskning och utveckling betydligt de senaste åren. I början på nästa år presenteras den nya forskningspropositionen, som sätter riktningen för kommande års forskningssatsningar. Hur kan Sverige säkerställa sin position som kunskapsintensiv nation i framkant? Och hur upprätthåller vi kunskap och kompetensförsörjning för en konkurrenskraftig svensk stålindustri?

Presentation av inspel till forskningspropositionen: Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova, John Tumpane, chef avdelning miljö Formas, Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret

Kommentarer från: Maria Nilsson, statssekreterare hos utbildningsministern, därefter från Tom Eriksson, Executive Vice President and Head of Strategic Research Alleima


Omställning till full effekt: Utmaningarna kring effektfördelning

Tillgång till energi är en avgörande faktor för att omställningen ska lyckas. En stor utmaning är effekten och riskerna för effektbrist. Samtidigt baseras effektbokningar på osäkra prognoser vilket inte optimerar resurser, effekt eller flexibilitet.  Hur kan luft pressas ut ur systemet? Hur skapas bästa förutsättningar för att nyttja tillgänglig effekt till fullo? Och hur kan stora elanvändare som industrin samverka med energiföretagen för att balansera systemet?

Panel: Malin Larsson, vd Luleå Energi; Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska Kraftnät; Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB; Richard Molin, Senior Vice President Operations Höganäs AB


Visionen 10 år

År 2013 lanserades järn- och stålindustrins gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid. Idag firar den 10 år och enorma steg har tagits – företagen inom svensk järn- och stålindustri förverkligar en omställning mot fossilfrihet som förr troddes omöjlig. Utöver att befintliga företag ställer om tillkommer också helt nya företag. Vad har hänt de senaste tio åren, sedan visionen föddes?

Företagspresentationer: Marcus Hedblom, vd Ovako; Luisa Orre, inköpschef H2 Green Steel; Dilip Chandrasekaran, Head of R&D and Technology Kanthal, Niklas Wass, EVP of Operations for Business Area Europe Outokumpu


Hur attraherar basindustrin unga?

Hur ska svensk basindustri nå och attrahera generation Z? Vilka drivkrafter och värderingar har de? Genom sitt myntade begrepp om generation "Bianca" kommer antropologen Katarina Graffman att ge oss en inblick i vad unga idag värderar när det kommer till arbetslivet och vad de drivs av i livet i stort. 

Talare: Katarina Graffman, antropolog och föreläsare

___

Evenemanget är kostnadsfritt men föranmälan krävs. 

Vi ser fram emot att ses den 5 december – varmt välkommen hälsar den svenska järn- och stålindustrin!

Vi uppdaterar löpande denna sida med information om Ståldagen 2023. 

www.staldagen.se

Läs om och se inspelningar från tidigare Ståldagar: