Ståldagen 2023

Ståldagen är järn- och stålindustrins stora, gemensamma visionsdag. I år arrangerades Ståldagen den 5 december. En inspelning av hela programmet finns att ta del av, se nedan.

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. 

____

Ståldagen 2023

Tisdagen 5 december var det dags för den åttonde upplagan av Ståldagen. Temat var konkurrenskraft och på programmet stod högaktuella frågor, såsom:

  • Sverige i EU:  Hur bör Sverige agera i EU för att värna svenska företag och svensk konkurrenskraft utifrån svenska förutsättningar?
  • En forskningsproposition för konkurrenskraft: Hur kan Sverige använda sin position som kunskapsintensiv nation i framkant?
  • Energisamtal: Hur nyttjar vi tillgänglig effekt till fullo, för att möjliggöra för fler att ställa om?

Vi uppmärksammade också att järn- och stålindustrins gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid, under året har hunnit fylla tio år.

Ståldagen hölls i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) konferenslokaler nära Stureplan i Stockholm. Eftersom intresset var stort och de fysiska platserna snabbt blev fulltecknade, livesändes även konferensen och en inspelning av Ståldagen finns att ta del av i efterhand (se program med tidsangivelser nedan):


Program för Ståldagen 2023


Moderator: Karin Klingenstierna

Välkomna till Ståldagen 2023! Annika Roos och moderator Karin Klingenstierna.

Sverige i EU - Hur värnar vi svenska företags konkurrenskraft? En paneldisskusion med Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionen i Sverige, Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C) och Karl-Petter Thorwaldsson, SSAB.

En redogörelse för Vinnovas, Formas och Jernkontorets inspel till regeringens kommande forskningsproposition. Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, John Tumpane, chef avdelning miljö på Formas, Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, Maria Nilsson, statssekreterare hos utbildningsministern och Tom Eriksson från Alleima, samtalar om forskningens betydelse för konkurrenskraft.

Ståldagen kom även att uppmärksamma att järn- och stålindustrins gemensamma vision i år fyller tio år. Marcus Hedblom, vd på Ovako, berättar om vad som hänt sedan visionens framtagande och om företagets hållbarhetsresa och ambitionen kring utsläppen till 2030.

H2GS, genom Louisa Orre, informerar vad stålindustrins vision betytt sedan företagets grundelse 2020 och framtida företagsambitioner.  

Panelsamtal om omställning till full effekt och utmaningarna kring effektfördelning. Malin Larsson från Luleå Energi, Per Eckemark, Svenska Kraftnät, Martin Lindqvist, SSAB och Richard Molin, Höganäs AB, samtalar bland annat om hur effektfördelningen kan förbättras.

Dilip Chandrasekaran från Kanthal, berättar om vägen mot en fossilfri ståltillverkning och hur företaget arbetar med elektrifiering av värmeprocesser. 

Hur ska basindustrin lyckas attrahera unga? Katarina Graffman, doktor i antropologi, redogör bland annat för vad generation z har för drivkraft och värderingar. 

Nicklas Wass på Outokumpu pratar om företagets hållbarhetsresa och utveckling sedan stålindustrins vision "Stål formar en bättre framtid" infördes för tio år sedan.


Sammanfattnng och avslutning med Annika Roos, vd på Jernkontoret, Göran Björkman, vd och koncernchef på Alleima och Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Hela liveversionen av Ståldagen 2023 hittar du på Jernkontorets YouTube-kanal.

ståldagen-gif.gif

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass.

www.staldagen.se

Läs om och se inspelningar från tidigare Ståldagar: