Stålindustrin

Svenska stålföretag är specialiserade inom olika områden och tillverkar högt förädlade produkter som huvudsakligen exporteras. Engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till stålindustrins framgångar. 

Jernkontoret verkar för att stärka stålindustrins konkurrenskraft så att det svenska stålet kan fortsätta bidra till en ökad välfärd.