Sjunne Amilon

Sjunne Amilon var anställd på olika platser i Sverige och Tyskland som ingenjör. Han trodde starkt på teknisk och ekonomisk utveckling, vilket visade sig tydligt när han lät importera en för samtiden märklig tingest…

Sjunne Amilon (1847–1920) var född i Skåne och genomgick den tekniska skolan i Malmö och företog därefter studieresor i Tyskland, Belgien och England. Han var anställd på olika platser i Sverige och Tyskland, däribland som ingenjör vid järnverken i Avesta och Surahammar.

Det var som verksingenjör vid Surahammars bruk, som han blev Sveriges första så kallade motorman. Han lät till Göteborgsutställningen 1891 nämligen importera den första automobilen till Sverige.

Bilentusiast

Sjunne Amilon blev sedan en inbiten bilentusiast. När försäljningen av järnvägsmateriel minskade behövde Surahammars bruk nya lämpliga produkter att tillverka och sälja. Amilon förespråkade då att ta upp en tillverkning av automobiler i Surahammar. Han försökte troligen själv tillverka en svensk bil innan han gav upp.

Det blev i stället en annan ingenjör vid Surahammars bruk, Gustaf Eriksson, som sex år senare lyckades bygga Sveriges första motordrivna bil. Det var emellertid en mycket egen konstruktion med fotogenmotor, eftersom bensin ansågs vara för explosionsfarligt. Denne Gustaf Eriksson fortsatte sedan sin verksamhet på Vagnfabriken i Södertälje (Vabis), som då ägdes av Surahammars bruk.


Sveriges första bil byggd i Surahammar. Vid reglagen ingenjör Gustaf Eriksson. Ur Daedalus 1989/90.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.