Louise Hammarström

Louise Hammarström var Sveriges första kvinnliga bergskemist. Många kvinnor var assistenter i kemiska laboratorier under 1800-talet, men Louise Hammarström ville mer…

Louise Hammarström (1849–1917) var född i Hosjö utanför Falun i Dalarna.  

Efter sin utbildning i kemi för sin släkting doktor Werner Cronquist och på Tekniska skolan i Stockholm, arbetade hon som brukskemist vid bruken i Bångbro, Fagersta och Schisshyttan. Men då hon såg behovet av ett analytiskt-metallurgiskt laboratorium, startade hon i januari 1893 ett eget sådant i Kopparberg i Västmanland. Efter att år 1903 ha köpt den stora bergsmansgården "Kyrkobacken", kunde hon flytta laboratoriet till en egen byggnad.

Hon byggde upp ett stort förtroende bland bruken för sina malmanalyser och lämnade ett betydande bidrag till Jernkontorets standardverk från 1906 rörande analyser av svenska järn- och manganmalmer. Efter hennes död övertogs laboratoriet av hennes två assistenter, Elsa Cronqvist och Maria Lejdström.

Louise Hammarströms laboratorium i Kopparberg. Från Idun 1909.

 

_________________

Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.