Lisa Andersson

Lisa Andersson var duktig inom sitt arbetsområde och även vacker; två saker som gav henne ett passande smeknamn...

Lisa Andersson var född den 1 november 1891. Hon var dotter och enda barnet till Gustaf Andersson, disponent för Barkens Sågverksbolag i södra Dalarna. 

Efter att Billsjö bruk i Söderbärke socken upphörde 1909 flyttade familjen Andersson in i Billsjö herrgård, där Lisa Andersson fick sin uppväxt. På herrgården var hon i många år en uppskattad värdinna. Hon förblev däremot ogift.

Blick för bygdens historia

Lisa Andersson hade ett stort intresse i fotograferandets konst. Hon var en skicklig fotograf och avbildade med stort intresse sådant, som hörde till den svenska bergshanteringens minnen, såsom bruk, bruksherrgårdar, gamla smeder etc. Av folk på bygden tilldelades hon därför det passande smeknamnet "Fröken Bildskön".


Billsjö herrgård. Fotografi från 1934 av Lisa Andersson.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.