Leopold Levin

Leopold Levin var chef och störste delägare i den stora skrotfirman AB Lucas Levin i Stockholm. Hans tidiga död, vid endast 46 år, gjorde att han förskonades från att uppleva sin hustru Emma Levins ohyggliga död endast några år senare…

Leopold Levin (1858–1905) var en dansk undersåte, född i Fåborg på den södra delen av den danska ön Fyn. Han var av judisk härkomst och var chef och störste delägare i den stora skrotfirman AB Lucas Levin.

I Köpenhamn blev han häftigt förälskad i en enkel sömmerska, Emma Ahlqvist, uppväxt på Malmö barnhus. Han stödde hennes familj ekonomiskt och sände ut henne på resor till Berlin och Paris för att lära sig främmande språk. Slutligen gifte han sig med henne. Leopold Levin överhopade sedan sin hustru med all möjlig lyx och förärade henne en mängd dyrbara smycken. I den praktfulla våningen vid Strandvägen i Stockholm visade den unga frun upp sig strålande av värdefulla juveler och diamanter.

Ond bråd död

Två år efter sin mans död befann sig Emma Levin i Monte Carlo. Där stiftade hon bekantskap med affärsmannen Vere Goold och hans hustru Violette. Dessa befann sig i ekonomiskt trångmål efter misslyckade affärer i Kanada. De hade lagt märke till Emma Levin, som bar på sig en hel förmögenhet av dyrbara smycken och även hade juveler fästa på sitt parasoll. De lyckades låna 1000 franc av fru Levin, och det var när hon kom för att kräva tillbaka dessa pengar, som paret Goold högg ihjäl henne med flera knivhugg. För att dölja sitt brott styckade de kroppen och lade den i en koffert.

Nästa dag vid järnvägsstationen i Marseille lämnade paret Goold in en stor koffert för att sändas till London. Själva återvände de till sitt hotell. Men när bäraren Louis Pons lyfte på kofferten märkte han att det sipprade blod från den, samt en stark lukt av lik. Han begav sig då till parets hotell och mötte dem på väg därifrån. Då han undrade över blodet från kofferten, svarade Goold endast att den innehöll fågel. Bäraren var inte nöjd med svaret utan krävde att paret skulle följa med till stationen. Paret vägrade och försökte med hjälp av en droska smita undan rättvisan. Bäraren sprang emellertid efter och lyckades med polisens hjälp hejda paret.


Fru Emma Levin med sin fosterdotter. Från Hvar 8 dag, 1907.

_________________

Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.