Laura Fitinghoff

Laura Fitinghoff var gift med den rike brukspatronen och affärsmannen Conrad Fitinghoff. När affärerna började gå dåligt för honom, skapade Laura något som skulle komma att bli känt för generationer framöver och som än idag är bekant för många… 

Laura Fitinghoff (1848–1908) föddes i Sollefteå av prosten Jonas Bernhard Runsten och hans hustru Ottilia. Laura blev tidigt uppvaktad av den 44 år äldre brukspatronen Conrad Fitinghoff, ägare av flera bruk och gods. 

Sju gånger friade han och sju gånger fick han nej, men slutligen gav Laura med sig och accepterade hans frieri. År 1871 gifte de sig och i en blomstersmyckad hjulångare for brudparet nedför Ångermanälven till sin herrgård Väst-Hammar. Som bröllopsgåva skänkte han henne egendomen i Adamsberg i Uppland att disponera som hon önskade, men hon förbjöds av sin far att mottaga gåvan. Enligt prosten skulle inte kvinnor äga egen egendom.

Herrgårdsfru och sämre tider

Efter att Laura fött en dotter, Rosa, fick hon flera missfall och blev kraftlös. Conrad blev då orolig för hennes hälsa och köpte därför ett gods i Södermanland, Ekensholms herrgård, dit familjen flyttade 1874 för att slippa det bistra norrländska klimatet. Två små döttrar födde Laura där, men dessa dog i späd ålder. Efter fem år på Ekensholm gick Conrads affärer allt sämre. Han fick allt svårare att ta lån. Till sist gick han i konkurs och det blev likvidation. Under pinsamma former flyttade familjen 1879 till en liten gård i Blekinge. Efter fyra år där skaffades bostad i Stockholm. Där fick Laura och dottern Rosa bo medan Conrad var i Norrland för att försöka bygga upp en ny affärsverksamhet.

För att klara familjens försörjning, började Laura nu skriva böcker. Hennes första bok "En liten värld bland fjällen" gavs ut 1885 och fick god kritik. År 1907, kort före sin död vid 60 års ålder, gav hon ut boken "Barnen från Frostmofjället". Denna bok blev en omedelbar succé när den kom ut och har sedan dess fängslat generation efter generation med sin gripande berättelse.


Conrad Fitinghoff (1804-1892), gift med Laura i hans andra äktenskap, ägare av Konradsfors med flera bruk. Till höger Lauras storsäljare "Barnen från Frostmofjället" i 1955 års utgåva utgiven av Norstedts förlag.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.