Johan August Wijkander

Johan August Wijkander var disponent för Ölsboda bolag som ägde Degerfors bruk. Länge gick det väldigt bra för hans affärer, men när det till sist började gå utför gjorde han något som han inte borde ha gjort...

Johan August Wijkander (1827–1894) var son till en kunglig hovpredikant, men gjorde själv en militär karriär. Han blev disponent på Ölsboda bruksaktiebolag och bodde på Ölsboda herrgård vid Degerfors. 

På Degerfors bruk uppförde han flera anläggningar såsom masugn, valsverk och lancashiresmedja. Under åren 1863–1867 gick det hela bra. Men kostnaderna för investeringarna fortsatte att vara större än vinsterna. Wijkander fick till slut ont om kapital. Det var då han beslöt att belåna falska lånehandlingar upp till 800 000 kronor.

Bedrägeriet upptäcks

Byråchefen i finansdepartementet Johan Henrik Lovén, som tillfälligtvis var i Örebro för att inspektera Örebrobanken upptäckte att hans far och bror stod som borgensmän för Wijkander på hypoteksreverser till belopp på flera hundra tusen kronor. Detta visste han vara fel, vilket han genast meddelande landshövdingen i Örebro.

Landshövdingen skrev genast ut en arresteringsorder på Wijkander, och en poliskonstapel avsändes till den två mil därifrån boende kronolänsmannen och bergsfogden Johan Edström. Denne iordningsställde en täckt vagn med två hästar och under den följande natten reste de till Ölsboda, beläget fem mil därifrån.

Konfrontation

På själva palmsöndagen år 1868 kom Edström till Ölsboda, just som Wijkander satt vid frukostbordet. Wijkander hade kvällen innan fått en anonym brevlapp: ”Res genast. Ni är upptäckt!” och hade sina kappsäckar färdiga och skulle ge sig iväg efter frukosten. Edström framförde sitt ärende, men Wijkander nekade i brutala ordalag och tog fram en revolver och rusade mot Edström. Den kraftfulle bergsfogden fråntog emellertid Wijkander vapnet, grep honom i nacken och befallde sin medhjälpare att sätta på honom handklovar, varefter sällskapet reste iväg, medförande fången till Örebro.

Wijkander som nödgades bekänna, dömdes till sex års straffarbete. Efter att ha avtjänat sitt straff, begav han sig till Amerika, och man vet därifrån ingenting om hans vidare öden.


Degerfors järnverk på 1860-talet med J. A. Wijkander stående i portöppningen längs till vänster. Foto av G. Florman. Jernkontorets bildbank.

_________________

Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.