Hildegard Enlund

Hildegard Enlund var en pionjär inom bergshanteringen. Tyvärr låg det inte i tidens anda att fortsätta på den banan livet ut...

Hildegard Enlund (1892–1985), kallad Hilden, var dotter till folkskolläraren i Hagfors Per Enlund och hans maka Hulda.

Efter studier i Samskolan i Filipstad tog hon realskoleexamen 1911. Precis som sina två äldre bröder Bror David och Paul började hon därefter studera vid Filipstads Bergsskola. Hon blev i och med detta den första kvinnliga bergseleven. Visserligen hade en fröken Bergström från Bosjön varit inskriven vid Filipstads Bergsskola något år före henne, men då endast deltagit i matematik- och kemiundervisningen. Hilden Enlund blev den första kvinnan som fullföljde hela utbildningen.

Kemistkarriär som kom av sig

Efter sin utbildning vid Bergsskolan började Hilden som kemist vid Strömsnäs järnverks laboratorium i Degerfors. Där stannade hon till 1914, då hon tog anställning vid Grängesbergs Gemensamma Förvaltning, också som kemist. Under denna tid gjorde hon också en studieresa till USA 1920 till 1921.

År 1922 förlovade hon sig med den finlandsfödde ingenjören Kurt Amberg, som senare blev professor i metallografi vid Kungl. Tekniska högskolan. Den 20 september 1924 gifte de sig i Degerfors kyrka. Samtidigt slutade Hilden sin anställning vid Grängesbergs gruvförvaltning och året efter flyttade paret till Österbybruk, då Kurt Amberg fick anställning som laboratorieföreståndare vid Dannemoraverken. Giftermålet blev slutet på Hildens karriär inom bergshanteringen. Hon födde två söner och hennes stolthet var nog stor när de båda två blev ingenjörer.

Hildegard (Hilden) Amberg under hennes tid som kemist vid Grängesbergs gruvförvaltning.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.  
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.