Herman Norrmén

Herman Norrmén var disponent vid Dalsbruk i Finland. År 1907 avskedade han  en arbetare som kom att återvända för att utkräva hämnd…

Herman Norrmén (1860–1907) tillhörde den adliga släkten Norrmén i Finland. Han var disponent vid Dalsbruk söder om Åbo. 

Fredagen den 1 mars 1907 gick han och hans överingenjör Gustaf Petersson för att inspektera släckningsarbetet av en mindre eldsvåda som hade uppstått i valsverket. När de trädde in genom porten till valsverksområdet stod där en tidigare avskedad arbetare som drog fram en browningrevolver och avlossade ett skott.

En hemsk scen

Herman Norrmén blev träffad i ryggen av en kula, som genomträngde även magen. Han föll till marken, blev liggande och träffades i magen av ytterligare två skott från revolvermannens vapen. Därefter siktade denne på överingenjör Petersson, vilken sökte skydd bakom en kärra, men blev livsfarligt sårad av ett par, tre kulor. Denna scen utspelades under loppet av några sekunder. De bestörta åskådarna skyndade fram och grep revolvermannen, medan andra anskaffade bårar och kallade bruksläkaren till hjälp. Till en början såg det ut som om de två sårade, som led av svåra plågor skulle kunna räddas, men båda dog fram mot lördagsmorgonen.

Mördaren Högström

Mördaren var arbetaren Albert Högström. Han skulle hämnas för det att han blivit avskedad och därefter inte fått något arbete på bruket. Vissa påstod att han blivit påverkad av socialistiska agitatorer som besökt bruket dagen innan. Albert Högström var i tjugoårsåldern och led av en tuberkulös åkomma i höften, som gjorde honom halt. Han hade flera barn, som dessutom var sjuka.

Efter detta dåd skrev Hufvudstadsbladet i en ledare att domstolarna borde tillämpa dödsstraffet. Detta hade inte använts i fredstid i Finland sedan 1825. Det behövdes emellertid inte tas i bruk. Albert Högberg hängde sig i sin cell med sin livrem. Det sades att han i häktet hade visat stor ånger och ständigt gråtigt och plågats av ängslan, dels av samvetskval, dels av fruktan för ett eventuellt dödsstraff.



Dalsbruk på 1890-talet, i förgrunden till höger arbetarbostäder, till vänster stålgjuteriet och valsverket. – Till höger Överingenjören Gustaf Oskar Petersson som också dog av mördarens kulor.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.