Fritz Bergengren

Fritz Bergengren var ämnad för en karriär inom militären, men det visade sig att det fanns någon som var viktigare än karriären, i alla fall under en tid...

Fritz Bergengren (1863–1904) tillhörde en adlig släkt. Han föddes i Helsingborg, äldste son till provinsialläkaren Georg Bergengren och Betty Netzler.

Efter att ha tagit studenten i Helsingborg, slog han in på militärbanan och genomgick Kungl. Krigsskolan på Karlberg och Artilleriläroverket Marieberg 1883–85. Han utnämndes 1885 till löjtnant i Kungl. Vendes artilleriregemente.

Som löjtnant gifte han sig med den tolv år äldre änkan, Amelie Hullström från Danmark. Hans regementschef motsatte sig emellertid hans äktenskap med en kvinna som enligt honom var av dåligt rykte. Då bröt Fritz Bergengren sin militära bana och tog avsked 1886. I stället tog han anställning som kemiingenjör hos Skånska Superfosfat- och Svavelsyrefabriks AB. Men det var svåra tider och 1888 begav han sig såsom många andra män ensam utan hustrun till USA. Han fick där plats som ritare hos ett patentkontor i New York och fick på det sättet erfarenhet för att kunna bli en duktig brokonstruktör.

Framstående brobyggare

När han sedan arbetade som ingenjör hos Pencoyd Iron Works på deras avdelning för brobyggnader, ritade och konstruerade han bland många andra broar också den berömda och omskrivna Pennsylvania Railroad-bron över Delawarefloden vid Philadephia. Det fortsatte att lyckas för honom i USA och år 1894 blev han amerikansk medborgare.

År 1896 blev han chef för Pennsylvania Steel Co:s brobyggnads- och konstruktionsavdelning, en position han behöll till 1901. Under sin verksamhet där konstruerade och ritade han bland annat följande omtalade brobyggnader: The Scherzer Rolling Lift Bridge över Fort Point Channel vid Boston, de två bågbroarna över Niagarafallen, den övre och den nedre, vilka förenar USA och Canada samt den stora Gokteik-viadukten i Burma.

Trots att han avsagt sig en karriär inom det militära för kärlekens skull, tycks inte kärleken ha varit lika lyckosam, för 1897 skiljde han sig från sin Amelie och gifte om sig med Marion Holcombe från Whitehall, NewYork. När Fritz dog vid 44 års ålder i Harrisburg, Pennsylvania, gifte Marion om sig med hans yngre bror, civilingenjören Georg Bergengren.

Pennsylvania Railroad-bron över Delawarefloden, byggd 1895–1896, var den första bron som byggdes mellan Philadelphia och New Jersey.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.