Erland Lagerlöf

Erland Lagerlöf var en framgångsrik advokat med egen advokatbyrå. Men efter att ha drabbats av en stor olycka i familjen, blev han nog aldrig sig själv igen...

Erland Lagerlöf (1867–1923), var värmlänning och genomförde juridiska studier i Lund. Han var styrelseledamot bland annat i Bångbro rörverk och i Ställbergs gruvfält såsom ombud för friherrinnan Louise Klingspor.


Tillsammans med sin bror Sven startade han en advokatbyrå i Stockholm (nu Linklaters Lagerlöf). De hade sitt kontor först i Centralpalatset vid Tegelbacken sedan på Hamngatan vid Norrmalmstorg. Advokatbyrån var under 1910-talet en av de mest framstående i Stockholm, när en plötslig olycka drabbade släkten.

Ödesdiger seglats till Sandhamn

Sommaren 1918 var Erlands bror och kompanjon Sven i Roslagen tillsammans med Erlands artonårige son Gerhard. De avseglade med en kosterbåt från Högmansö för att bege sig till Sandhamn, där Sven brukade tillbringa somrarna. Då de inom rimlig tid inte gav några livstecken ifrån sig, började man i Sandhamn bli orolig för att en olycka inträffat och satte igång ett energiskt spaningsarbete med båtar som skickades ut i olika riktningar. På en av fjärdarna påträffades vrakspillror av en kosterbåt, som med största säkerhet härrörde från Sven Lagerlöfs båt. I fyra veckor höll man på att dragga efter de båda kropparna, men de återfanns aldrig.

Erlands öde

Erland Lagerlöf blev naturligtvis bestört över sin sons och sin brors död. Den följande tiden var han mycket nedslagen. Fem år efter den katastrofala seglingsolyckan och möjligen i någon sinnesförvirring, tog han sitt liv genom att kasta sig ut från femte våningen vid Norrmalmstorg i Stockholm, där han hade sitt advokatkontor.

Huset vid Hamngatan där Lagerlöfs advokatbyrå huserade. Ur: City. Byggnadsinventering 1974-75. Stockholms stadsmuseum. 1976.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.