Edvard Berglöf

Edvard Berglöf hade arbetat som ingenjör och kemist vid Smedjebackens valsverk i 23 år, när en förfärlig olycka skedde...

Edvard Berglöf (1867–1920) var son till bruksförvaltaren vid Ågs bruk i Dalarna. Det var troligen hans bakgrund i bergshanteringen som gjorde att han började som bokhållare vid Bångbro järnbruk vid 18 års ålder.Efter att Edvard genomgått den lägre bergsskolan i Falun 1888–89, arbetade han under tre år som smidesverkmästare vid Storfors i Värmland. Han var därefter föreståndare för Ljusne kättingfabrik i Hälsingland 1893–97. Men det var som ingenjör och kemist vid Smedjebackens valsverk som han hade sin verksamhet under längst tid, innan det plötsligt tog slut.

En förfärlig olycka

Torsdagen den 12 augusti 1920 var Edvard Berglöf på väg hem till Smedjebacken från Falun tillsammans med ett sällskap på kvällen. De åkte motorcykel med Edvard i motorcykelns sidvagn, då en hästskjuts mötte dem och en kollision inträffade. Edvard Berglöf träffades av ett våldsamt slag, antagligen av en skakel, och fick huvudet formligen avslitet. Döden var ögonblicklig. De övriga två på motorcykeln fick endast mindre blessyrer.

Panorama över Smedjebackens valsverk. Ljustryck från 1912.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.