Carl Callesen Rasmussen

Carl Callesen Rasmussen var Sveriges störste skrothandlare i början på 1900-talet. År 1907 planerade han en affär med ryska regeringen, men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig…

Carl Callesen Rasmussen (1869–1951) var dansk undersåte, född i Sakskøbing i Danmark. Han gifte sig med en judisk fröken Levin i Köpenhamn och blev med hjälp av detta chef för skrotfirman AB Lucas Levin i Stockholm. 

Rasmussen ombildade bolaget till AB Ferraria. Efter att ha blivit svensk medborgare i juni 1905, blev han även medlem i bolagets styrelse. 

År 1907 planerade han tillsammans med de svenska storbankerna en stor, rysk skrotaffär på cirka 30–40 miljoner kronor. Affären innefattade köp av bronskanoner och ett dussintal kasserade pansarskepp från den ryska regeringen. Rasmussen fick goda krediter från Stockholms Handelsbank och Industrikreditaktiebolaget.

Men under året föll priserna på metallmarknaden och Rasmussen avbröt därför affären. Skandinaviska kreditaktiebolaget – till vilka Industrikreditaktiebolaget hörde – ansåg att Rasmussen hade gjort sig skyldig till bedrägeri och falsk bokföring. Bokföringens goda siffror hade nämligen legat till grund för hans stora lån hos banken och banken drog därför Rasmussen inför rätta. Det blev stor skandal. Rasmussen häktades. Det blev rättegång, men efter fyra timmars förhandlingar frigavs Rasmussen.


Rannsakning av Rasmussen i rådhusrätten. Teckning i Dagens Nyheter 22 december 1907.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.