Axel Segerdahl

Axel Segerdahl var bruksbokhållare vid Brevens bruk i Närke och blev där välkänd för sin märkliga förmåga att komma i kontakt med andra varelser…

Axel Segerdahl (1845–1935) genomgick Norrköpings Tekniska skola 1865 och var därefter lantbrukselev och bokhållare vid Lindholms fideikommiss vid Strängnäs.

Sedan han en tid varit bokhållare vid Utö gruvor och vid Skönviks bolag i Norrland, arbetade han i 28 år som bokhållare vid Brevens bruk i Närke. Vid uppnådd pensionsålder vid 69 års ålder flyttade han till Stockholm.

Som pensionär var Axel Segerdahl en förmögen man och bosatt i Stockholm. Han blev välbekant för sin vänskap med alla fåglar. Domherrarna åt ur munnen på honom. De orädda tallbitarna, en fågelart av familjen finkar, tog han hur enkelt som helst med handen från träden. Och redan när han var anställd vid Brevens bruk var alla fåglar hans goda vänner, inte minst gräsänderna.


En samling ogifta tjänstemän vid Brevens bruk omkring år 1912 med Axel Segerdahl sittande i mitten, De övriga från vänster, överst Verner Haldén och Herman Stenberg. Sittande; Emil Berglund och Yngve Lundgren.

_________________

Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.