August Nilson

August Nilson utvandrade till USA år 1880. Där lyckades han undkomma den värsta katastrofen som någonsin hänt i delstaten Pennsylvania. Men det fanns fler olyckor att vänta för honom…

August Nilson (1852–1894) var född i Finspång i Östergötland. Han genomgick den Tekniska elementarskolan i Norrköping och fick anställning först vid Ankarsrums bruk och sedan hos Huskvarna vapenfabrik. Men liksom många andra ingenjörer utvandrade han till USA för att där söka lyckan.

År 1880 blev han anställd som konstruktör vid Cambria Iron works i Johnstown, Pennsylvania. Hans två år yngre bror John följde efter honom till USA året därpå och fick även anställning vid Cambria Iron Works. På detta järnverk var för övrigt många svenskar anställda vid denna tid.

Katastrofen i Johnstown

Den 30 maj 1889 kom ett störtregn över sydvästra Pennsylvania. Staden Johnstown ligger vid floden Conemaugh, som uppströms har en stor uppdämd sjö. Men fördämningen var i dåligt skick och under den efterföljande natten fick de kraftiga regnen dammen att brista. 20 miljoner ton vatten strömmade ned och ödelade Johnstown.

Över 2 200 människor dog i vattenmassorna. Många människor som försökte undkomma flodvågen dödades i eldsvådan som uppkommit i allt byggnadsvirke som samlats till enorma högar framför stadens stenbro. Då floden åter sjönk i sin bädd var stränderna betäckta med hundratals lik av människor och djur och av husen återsod endast ruiner. På järnverkets område hade tråddrageri, valsverk och stålsmedja totalt bortsopats. Översvämningen i Johnstown är fortfarande en av de värsta naturkatastroferna i USA:s historia.

De överlevande

August Nilson och hans bror överlevde översvämningen, de hade tur. Men August hade en tid dessförinnan planerat att resa tillbaka hem till Sverige, men fick inställa resan, eftersom all hans egendom hade blivit förstörd i katastrofen. I stället tycks han ha begett sig till Duluth i Minnesota, en stad med många utvandrade svenskar. Där avled han i tyfus 1894, fem år efter att ha överlevt den stora översvämningen i Johnstown.


Ödeläggelsen och spillrorna vid stenbron i Johnstown efter översvämningen 1889.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.