Arvid Salvén

Arvid Salvén arbetade i sina unga år på flera bruk som bokhållare och ritare, men vid 30 års ålder bytte han yrkesbana helt och hållet...

Arvid Salvén (1855–1935) var född i Slöta på västgötska Falbygden. Redan som sextonåring blev han brukselev vid Gäsjö masugn i Norberg.

Därefter var han anställd som bokhållare vid flera bruk och gruvor i Dalarna och Västmanland, bland annat vid Nyhammars bessemerverk. Dessa anställningar varande emellertid endast omkring två år. Slutligen arbetade han som ritare hos Erik Jansson & Co, ett byggnadskontor i Lindesberg. Men därefter ville han i stället gå i sin fars fotspår.

Bytte räkenskaper mot själavård

Arvid Salvéns far hade varit prost i Slöta församling. Han dog emellertid när Arvid endast var två år. Vid 23 års ålder lämnade Arvid sålunda bruksbanan och återupptog studierna och tog studentexamen i Stockholm 1881. Han fortsatte sedan på den prästerliga banan och år 1885 blev han slutligen prästvigd. Han hamnade som präst i Högsjö i Ångermanland, där han blev kyrkoherde 1897. Som kyrkoherde engagerade han sig mycket för fångar och de frigivna. Han startade tidskriften "Solglimt" 1913 som utgick till alla fängelser och han var dess redaktör.

Högsjö prästgård vid Mörtsjön i Ångermanland. Från A. Salvén: "Boken om Högsjö", 1918.

_________________


Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.