Jernkontorets fullmäktige

Fullmäktige utgör Jernkontorets styrelse. Dessa personer utses av brukssocieteten. Fullmäktige sammanträder i allmänhet fyra gånger per år.

Jernkontorets fullmäktige och ledningsgrupp i workshopmöte, juni 2022.

Jernkontorets fullmäktige utses av brukssocieteten. Fullmäktige beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst i den 30 maj 2024 valdes nedanstående ledamöter till Jernkontorets fullmäktige 2024/2025: 

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Henrik Ager, Höganäs AB
Göran Björkman, Alleima AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Pär Emanuelsson, Uddeholms AB
Tom Eriksson, Alleima AB
Marcus Hedblom, Ovako AB
Kerstin Konradsson, Erasteel Kloster AB
Eva Petursson, SSAB AB
Rickard Qvarfort, Ovako AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Annika Roos, Jernkontoret, vd
Niklas Wass, Outokumpu Stainless AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB

Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst 2024

Torsdag, 30 maj, kl 11.00

Fullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Torsdag, 21 mars, kl 09.30
Torsdag, 30 maj, kl 09.30
Torsdag, 3 oktober, kl 09.30
Torsdag, 28 november, kl 09.30

Fondutskottet och arbetsutskottet sammanträder samma dagar klockan 08.30.